Intencje mszalne

11.09.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Marię Krzyżowską, męża Jerzego, trzech synów, rodziców z obu stron, siostrę Olimpię Salamon

18:00 Za ++ Godfryda Kwaśniaka, Wiktorię i Jana Kwaśniaków, Janinę Krzciuk i ++ z rodziny

18:00 Za + Krzysztofa Mołdysza (intencja sąsiadów z ulicy Kusocińskiego, klatka 2 i 4)

12.09.2023 WTOREK UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji

7:30 Za ++ rodziców Ludwika i Julię Figasów, ich syna, córki, synową, zięciów, wnuków i Jolantę Wojtaszek

18:00 Za + Joannę Zych (intencja męża i dzieci, i od Danuty Warzechy z dziećmi)

13.09.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Jana Chyzostoma, bpa i dK

7:30 Za + męża Ryszarda Obrała

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

14.09.2023 CZWARTEK Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7:30 Za ++ mamę Pelagię w 8. rocznicę śmierci, ojca Franciszka Sławika, dziadków Emilię i Emanuela Sosnów, Annę i Pawła Sławików, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Halinę Malanowską w 1. rocznicę śmierci

15.09.2023 III PIĄTEK Wspomnienie NMP Bolesnej

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wytrwanie w dobrym, cierpliwość a szczególnie o łaskę dobrej śmierci dla członków Apostolstwa Matki Boskiej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

18:00 Za ++ Janinę Nowak w 1. rocznicę śmierci, męża Mieczysława Nowaka, córkę Marię i syna Jana

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wacława Zająca z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.09.2023 SOBOTA Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

7:30 Za ++ Genowefę Winczewską, ++ z rodzin Szulikowskich, Skolików i Madejów

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marka Olkiewicza z okazji urodzin a szczególnie o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie

14:00 Ślub Wioletty Mierzwy i Sebastiana Chmiela

18:00 Za ++ Martę i Władysława Ledwoniów i Monikę Składnikiewicz

17.09.2023 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Brzozów, teścia Franciszka Bilata, dziadków i z ++pokrewieństwa

10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Mariusza i Joanny Ratomskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Piotra Bernarda Wrany, Błażeja Aleksandra Więcławka, Gabrieli Heleny Zachłód, ich rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

15:00 Ślub Magdaleny Lisowskiej i Mateusza Lorenca

18:00 Za ++ syna Mariusza i męża Franciszka Tarełków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia – 10 września

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.

Bóg zapłać za składane ofiary.

Wtorek

 •  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji.

Czwartek

 • Od godziny 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Święto Podwyższenia Krzyża. Po Eucharystii porannej i wieczornej poświęcimy krzyże przyniesione przez Was do kościoła.

Piątek

 • Od godziny 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego zapraszamy do całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu

w intencjach wynagradzających.

Serdecznie zapraszamy do osobistej modlitwy.

To czas Bożej łaski i Bożego miłosierdzia.

Kościół otwarty jest przez całą noc.

Przyszła niedziela

 • Kolekta przeznaczona jest na remont dachu.
 • O 19.00 w salce pod kościołem pierwsze spotkanie kręgu biblijnego. W tym roku będziemy rozważać „Spotkania ze Zmartwychwstałym”.

Intencje mszalne

04.09.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ syna ks. Leszka Czyża w rocznicę śmierci, mamę Łucję Czyż, ++ kapłanów, zakonników, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Stanisława Halamę, rodziców, teściów, siostrę Marię, szwagierkę Reginę, szwagrów: Józefa, Jana, Stefana, Franciszka, Romana i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Mirosławę Firganek-Gorywodę (intencja Bogny Kołomańskiej z Nowego Targu)

05.09.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Izydora Galisza, ++ z rodzin Galiszów i Adamków

18:00 Za ++ rodziców Dorotę i Franciszka Synowców, dziadków Franciszkę i Alojzego Goików, Marię i Józefa Synowców, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Helenę i Stanisława Śmigielskich, syna Tadeusza, córkę Renatę oraz Janusza i Andrzeja, i dusze w czyśćcu cierpiące

06.09.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin

7:30 Za + Natalię Bochenek (intencja pracowników magazynu i logistyków NIFCO)

18:00 Za ++ Ryszarda Pawlika, rodziców, teścia, brata Leona i ++ z pokrewieństwa Pawlików i Zdziebłów

07.09.2023 I CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

16:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji grona pedagogicznego, pracowników, uczniów SP4 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza z okazji 50. rocznicy urodzin

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Lucyny Szponder)

08.09.2023 PIĄTEK Święto Narodzenia NMP

7:30 Za ++ Władysławę Gabryś w 2. rocznicę śmierci i jej męża Józefa

18:00 Za ++ rodziców Bronisławę i Alfreda Worynów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

09.09.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Martę i Franciszka Podeszwów, Marię, Wiktorię i Józefa Chmielów, rodzeństwo i szwagra

9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

18:00 Za ++ mamę Małgorzatę Pawliczek, jej męża Alojzego i syna Józefa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.09.2023 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ męża Józefa Surułę w 32. rocznicę śmierci, rodziców Franciszka i Zofię Siatków, Józefa i Rozalię Surułów, braci Józefa, Edwarda, Karola, Albinę Siatków, zięcia Kazimierza, dziadków z obu stron i ++ z rodziny

9:00 Za + męża Tadeusza Kopciucha w 1. rocznicę śmierci

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Teresy i Stefana Kołodziejów z okazji 50. rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mateusza Kordosa z okazji
18. rocznicy urodzin

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Aleksandry Gorzolnik z okazji 45. rocznicy urodzin

Ogłoszenia – 4 września

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na naszą parafię.

Bóg zapłać za składane ofiary.

I czwartek miesiąca

 • Msza Święta o powołania zakonne, misyjne i kapłańskie w I czwartek o godzinie 7:30. Po Eucharystii nabożeństwo.
 • Zapraszamy dzieci do spowiedzi od godziny 16:00.
 • O godzinie 16:30 Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w intencji dzieci naszej parafii. Zapraszamy pierwszoklasistów z tornistrami na uroczyste  błogosławieństwo.
 • Po Mszy Świętej rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu

Piątek

 • Od godziny 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Wszystkie dzieci już uczestniczące i chętne zapraszamy na rozpoczęcie roku formacyjnego Ministrantów i Dzieci Maryi  o godz. 16.00 w ogrodzie u Sióstr służebniczek ul. 1 maja 84

Sobota

 • 18.00 zapraszamy wszystkich członków grup parafialnych na uroczystą Eucharystię i rozesłanie, a później na spotkanie przy stole.

Przyszła niedziela

 • Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.
 • Zapraszamy na jastrzębską, pieszą pielgrzymkę do Pszowa, do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w niedzielę 10 września. Rozpoczęcie pielgrzymki w parafii św. Brata Alberta o godzinie 4:30. Nasza parafia dołączy do pielgrzymów o godzinie 5:15.
 • Msza Święta w I rocznicę przyjęcia przez dzieci komunii świętej o godzinie 11:00.
 • Jak co roku miasto organizuje tym razem w niedzielę 10 września w Parku Zdrojowym „Festyn Zdrowia”. Początek imprezy o godzinie 14:00. W trakcie imprezy mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji lekarskich oraz wielu innych atrakcji.

Ogłoszenia inne

Do 12 września trwa głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Każdy mieszkaniec województwa śląskiego, także dziecko, może poprzeć 1 projekt z puli eko i 1 z dowolnego podregionu, niekoniecznie tego, w którym mieszka. Zagłosuj na projekt “Spotkajmy się w dialogu – wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców subregionu zachodniego” (podregion nr 3), zachęć do głosowania rodzinę i znajomych. Projekt zakłada stworzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów osób z chorobami otępiennymi, rodziców mających trudności wychowawcze, prelekcje destygmatyzacyjne o zaburzeniach psychicznych, kurs otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego dla pracujących w zawodach pomocowych, sesje terapeutyczne dla chorujących psychicznie i ich bliskich.
Link do głosowania: eBO (slaskie.pl)

W trakcie głosowania trzeba podać numer telefonu, na który przyjdzie SMS z kodem. Należy wpisać go na stronie. Na jeden numer może przyjść maksymalnie 5 kodów. Zachęcamy by pomóc zagłosować seniorom i osobom nieposiadającym telefonu komórkowego. Zaanagżowanie w sprawy ważne społecznie to praktyczny wymiar przykazania miłowania bliźniego.

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu lub masz inny problem z głosowaniem, skontaktuj się z Hanną Pasterny z redakcji „Głosu Serca”, tel. 609 771 785.

Intencje mszalne

28.08.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

7:30 Za + Alicję Kołodziej (intencja rodzin Górków, Brzyckich i Zientalów)

18:00 Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Młyńczyków, siostrę Czesławę, szwagra Józefa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Młyńczyków i Bąków i dusze w czyśćcu cierpiące

29.08.2023 WTOREK Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7:30 Za + Barbarę Krzyształę (intencja sąsiadów i przyjaciół)

18:00 Za ++ męża Józefa Kolorza, rodziców Emilię Gerharda Tomaszków, teściów Klemensa i Jadwigę Kolorzów, chrzestnych, Helenę Brzęczek, Luizę Tomaszek

30.08.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Bronisławę i Czesława Baranów, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ żonę Renatę Gach w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostrę, Andrzeja Szatkowskiego, ++  z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

31.08.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Ewę i Władysława Baranów, dziadków z obu stron, ++ z rodziny, Helenę Tynior oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ w ostatnim czasie: Kazimierę Roter, Alfonsa Salamona, Adelajdę Rożek, Jolantę Dojs, Danutę Korzuch, Bożenę Kosińską

01.09.2023 I PIĄTEK Dzień powszedni
7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

02.09.2023 I SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Józefa Gabrysia w 7. rocznicę śmierci i jego żonę Władysławę

12:00 Ślub Pauliny Łacny i Arkadiusza Wrzeszcza

14:00 Ślub Moniki Urbańczyk i Łukasza Kowola

17:00 Nabożeństwo pierwszosobotnie

18:00 W intencji żywych i zmarłych członków IX Róży Różańcowej

18:00 Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jako wynagrodzenie za bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej

03.09.2023 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ Alfonsa i Alinę Wrożynów, ++ z rodzin Wrożynów, Sobalów i Staszyńskich

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Barbary i Andrzeja Synaszków z okazji 20. rocznicy ślubu

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Lidii z okazji 85. rocznicy urodzin

18:00 Za + męża Czesława Holusza

Intencje mszalne

21.08.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Piusa X, pap.

7:30 Za ++ Gertrudę i Alojzego Pośpiechów i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Adelajdy Marcol z okazji 93. rocznicy urodzin

22.08.2023 WTOREK Wspomnienie NMP Królowej

7:30 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Nowaków ze Skawiny)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Danuty i Ryszarda Kogutów z okazji
42. rocznicy ślubu

23.08.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Ducha Świętego Pocieszyciela w intencji Ani i Marka, o pociesznie i ukojenie bólu

18:00 Za ++ Zofię, Cezarego, Alfredę, Jana, Przemysława Gajaków, Bożenę Krypczyk, Kazimierę Stepę i wszystkich ++ z rodzin Gajaków, Stepów, Klemów, Jesków, Krypczyków i dusze w czyśćcu cierpiące

24.08.2023 CZWARTEK Święto św. Bartłomieja, Apostoła

7:30 Za + Annę Surzyn (intencja siostry Jadwigi z rodziną)

13:00 Ślub Moniki Karbowniczak i Aleksandra Bubały

18:00 Za ++ mamę Agnieszkę, ojca Józefa, brata Jana, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

25.08.2023 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Krystiana Marcola w 31. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Hermana, Bronisławę i Franciszka Polników

18:00 Za + Karola Fojcika

26.08.2023 SOBOTA UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

7:30 Za + Jana Hostyńskiego (intencja rodziny z Zamościa)

18:00 Za++ Janinę i Władysława Kadelów, synów Zenona, Adama, Zbigniewa, synowe Barbarę i Krystynę, ++ z rodziny

27.08.2023 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ Zygmunta Grygiera i syna Stefana oraz żonę Cecylię

11:00 Za ++ Bolesławę, Jana, Henryka Janusów, Zbigniewa Klimę

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Doroty i Wiesława Bajów z okazji 30. rocznicy ślubu

18:00 Za ++ Tadeusza Myśliwca, rodziców Annę i Alojzego Myśliwców, Marię i Antoniego Panków, braci Jana i Ignacego, szwagra Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje mszalne

14.08.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

7:30 Za + Zdzisława Nowickiego (intencja rodziny Koziełów)

18:00 Za ++ syna Zbigniewa Kołodziejczyka w 1. rocznicę śmierci i męża Zbigniewa

15.08.2023 WTOREK UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Maryi Wniebowziętej w intencji parafian

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Teodora Dziendziela z okazji urodzin

11:00 Za ++ Helenę Chłudek w 7. rocznicę śmierci i męża Emila

12:30 Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Antończyków, ++ z rodzin Antończyków i Gawełczyków

18:00 Za ++ Mieczysława Bramę i Zbigniewa Krawczyka

16.08.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za + Annę Pasteczko w 1. rocznicę śmierci

18:00 Za ++ Jana Galisza i Krystiana Dworskiego

17.08.2023 CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej

7:30 Za ++ z rodzin Krzyształów, Stefaników, Gawełczyków, Cięciałów i Szczepaników

18:00 Za ++ męża Wilhelma Pasternego w 35. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z rodziny z obu stron

18.08.2023 III PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za +Jana Adamca (intencja rodziny Miłowskich)

18:00 Za ++ męża Herberta Kałużę, ++ z rodzin Kałużów i Kargulów

19.08.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogdana z okazji urodzin

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Beaty i Andrzeja Matulów i o Boże błogosławieństwo dla dzieci

20.08.2023 XX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ córkę Kornelię i jej ojca Helmuta

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Izabeli i Piotra Pluskotów z okazji kolejnej rocznicy ślubu

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Wiktorii Ordy jej rodziców i chrzestnych z okazji 1. rocznicy chrztu

18:00 Za ++ Helenę i Lucjana Kamińskich, Otylię i Janusza Janowskich, Krystynę Janowską

Intencje mszalne

07.08.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za + Walerię Filipczyk (intencja sąsiadów)

18:00 Za ++ Paulinę, Alfreda i Mirosława Marcolów, Ignacego i Ludwinę Drzazgów

08.08.2023 WTOREK Wspomnienie św. Dominika, prezb.

7:30 Za ++ Stefana i Annę Tymanów, córkę Teresę, zięciów, Franciszka, Zofię i Jana Stenclów, s. Joannę Walę i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Henryka Grzonkę w 31. rocznicę śmierci, żonę Marię i rodziców z obu stron

09.08.2023 ŚRODA Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., patronki Europy

7:30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pisarskich, Salomeę i Stanisława Bąków

18:00 Za ++ Teodora i Elżbietę Szulikowskich, ++ z rodzin Szulikowskich, Skolików, Madejów, Winczewskich

10.08.2023 CZWARTEK Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.

7:30 Za ++ Marię i Jerzego Marszalików ( intencja bratowej Jadwigi z rodziną)

18:00 Za ++ Stanisława Poźniaka w 1. rocznicę śmierci i mamę Janinę

11.08.2023 PIĄTEK Wspomnienie św. Klary, dz.

7:30 Za ++ Anielę Materę w 2. rocznicę śmierci, męża Alfonsa, brata Ewalda i jego żonę Bronisławę oraz ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Marcol z okazji 75. rocznicy urodzin

12.08.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Marcelego Zajdla w 4. rocznicę śmierci i syna Grzegorza

18:00 Za + syna Grzegorza Zadrogę w 8. rocznicę śmierci

13.08.2023 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ męża Alojzego Wowrę w 7. rocznicę śmierci, jego rodziców Konstantego i Agnieszkę Wowrów, teściów Piotra i Leopoldynę Zająców i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Za + o. Sylwestra Pająka w 1. rocznicę śmierci

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Iwony Piedy z okazji 50. rocznicy urodzin

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

Intencje mszalne

31.07.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli,prezb.

7:30 Za ++ Augustynę i Alojzego Tatarczyków, zięcia Ryszarda i ++ z rodziny

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Ignacego Tomanów, syna Juliana, ++ z rodzin Tomanów i Fojcików

01.08.2023 WTOREK Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

7:30 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Ewy i Mateusza Wątorów z Dąbrowy Górniczej)

18:00 Za ++ rodziców Michała i Zuzannę Legierskich, brata Jana, jego żonę Annę, teściów, szwagrów i wszystkich ++
z rodziny

02.08.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin i dzieci poczętych

18:00 Za ++ męża Franciszka Bilata, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, ks. Anzelma Skrobola i dusze w czyśćcu cierpiące

03.08.2023 I CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

18:00 Za ++ Leona Paździora i Krzysztofa Mołdysza (intencja sąsiadów z ulic Reymonta i Pszczyńskiej)

04.08.2023 I PIĄTEK Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, przeb.

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

15:00 Ślub Adrianny Urbaniak i Patryka Łysia

18:00 Za + Edmunda Gorywodę w 2. rocznicę śmierci

05.08.2023 I SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za + Stanisławę Cichy

17:00 Nabożeństwo pierwszosobotnie

18:00 W intencji żywych i zmarłych członków VIII Róży Różańcowej

18:00 Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jako wynagrodzenie za bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej

06.08.2023 NIEDZIELA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za + Barbarę Krzyształę (intencja VI Róży Różańcowej)

11:00 Za ++ rodziców Stanisława i Małgorzatę Wolnych

12:30 Za ++ rodziców Edwarda i Martę Marcolów, żonę Krystynę Marcol, Elfrydę i Erwina Dworoków, brata Huberta, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Julię i Mieczysława Żuków, szwagra Zbigniewa, ++ z rodziny Żuków

Ogłoszenia – 23 lipca

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Bóg zapłać za składane ofiary.

CZWARTEK

 • Od godziny 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

PIĄTEK

 • Od godziny 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

PRZYSZŁA NIEDZIELA

 • Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 • We wtorek przypada wspomnienie św. Krzysztofa.

Dlatego też w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej pobłogosławimy kierowców i ich pojazdy.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TYGODNIA

 • wtorek – święto świętego Jakuba Apostoła,
 • środa – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP,
 • piątek – wspomnienie świętego Szarbela,
 • sobota – wspomnienie świętych Marty Marii i Łazarza.