11.09.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Marię Krzyżowską, męża Jerzego, trzech synów, rodziców z obu stron, siostrę Olimpię Salamon

18:00 Za ++ Godfryda Kwaśniaka, Wiktorię i Jana Kwaśniaków, Janinę Krzciuk i ++ z rodziny

18:00 Za + Krzysztofa Mołdysza (intencja sąsiadów z ulicy Kusocińskiego, klatka 2 i 4)

12.09.2023 WTOREK UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji

7:30 Za ++ rodziców Ludwika i Julię Figasów, ich syna, córki, synową, zięciów, wnuków i Jolantę Wojtaszek

18:00 Za + Joannę Zych (intencja męża i dzieci, i od Danuty Warzechy z dziećmi)

13.09.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Jana Chyzostoma, bpa i dK

7:30 Za + męża Ryszarda Obrała

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

14.09.2023 CZWARTEK Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7:30 Za ++ mamę Pelagię w 8. rocznicę śmierci, ojca Franciszka Sławika, dziadków Emilię i Emanuela Sosnów, Annę i Pawła Sławików, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Halinę Malanowską w 1. rocznicę śmierci

15.09.2023 III PIĄTEK Wspomnienie NMP Bolesnej

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wytrwanie w dobrym, cierpliwość a szczególnie o łaskę dobrej śmierci dla członków Apostolstwa Matki Boskiej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

18:00 Za ++ Janinę Nowak w 1. rocznicę śmierci, męża Mieczysława Nowaka, córkę Marię i syna Jana

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wacława Zająca z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.09.2023 SOBOTA Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

7:30 Za ++ Genowefę Winczewską, ++ z rodzin Szulikowskich, Skolików i Madejów

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marka Olkiewicza z okazji urodzin a szczególnie o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie

14:00 Ślub Wioletty Mierzwy i Sebastiana Chmiela

18:00 Za ++ Martę i Władysława Ledwoniów i Monikę Składnikiewicz

17.09.2023 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Brzozów, teścia Franciszka Bilata, dziadków i z ++pokrewieństwa

10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Mariusza i Joanny Ratomskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Piotra Bernarda Wrany, Błażeja Aleksandra Więcławka, Gabrieli Heleny Zachłód, ich rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

15:00 Ślub Magdaleny Lisowskiej i Mateusza Lorenca

18:00 Za ++ syna Mariusza i męża Franciszka Tarełków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące