Intencje mszalne 27.11.2023-03.12.2023

27.11.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ córkę Annę Lubszczyk w 7. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo i ++ z
pokrewieństwa

7:30 Za +Mirosława Raszewskiego (intencja Kazimiery i Mariana Bastów z rodziną)

18:00 Za ++ Małgorzatę Skwirę, rodziców, brata oraz dusze w czyśćcu cierpiące

28.11.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Marię Podeszwę, męża Pawła, Alinę i Zenona Andreczków, Gertrudę Dworok i dwóch mężów

7:30 Za + Krystynę Pochcioł (intencja IV Róży Różańcowej)

18:00 Za ++ Teresę i Ferdynanda Ficków, Kazimierę i Mariana oraz Zofię Bazaków, Władysława Piechę oraz z rodziny

29.11.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Kazimierza Kowalczyka w 10. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, bratowe Barbarę i Urszulę Ślusarczyk, szwagrów: Stanisława, Edwarda i Józefa, + Cecylię Ogórek

18:00 Za + Ludmiłę Pędzik

30.11.2023 CZWARTEK Święto św. Andrzeja, Apostoła

7:30 Za ++ synów Marka i Mirosława Figasów w 13. i 10. rocznicę śmierci

7:30 Za + Zdzisława Łacnego (intencja siostrzenicy Ewy Czuwaj z rodziną)

18:00 Za ++ w ostatnim czasie: Beatę Życzkowską, Józefa Walę, Albina Noworytę, Edytę Sładkowską, Zofię Ryś, Grzegorza Gawliczka, Ruolfa Chmurę

01.12.2023 I PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

7:30 Za + Leszka Górala w 1. rocznicę śmierci
Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy.
Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

02.12.2023 I SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Franciszka Marcola i jego rodziców Marię i Józefa oraz Ludwikę i Marcina Rydzów

17:00 Nabożeństwo pierwszosobotnie

18:00 Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jako wynagrodzenie za bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej

18:00 W intencji żywych i zmarłych członków XII Róży Różańcowej

03.12.2023 I NIEDZIELA ADWENTU

7:00 Za ++ ojca Franciszka, mamę Pelagię Sławik, dziadków Annę i Pawła Sławików, Emilię i Emanuela Sosnów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Izabeli Zielińskiej z okazji urodzin

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii Gardziejewskiej z okazji 75. rocznicy urodzin i dla wnuczki Ali z okazji 7. rocznicy urodzin
Po Mszy Świętej chrzest Vincenta Lorenca

12:30 Ku czci Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji ++ i żywych pracowników
górnictwa i ich rodzin (intencja Koła Rencistów i Emerytów Związku Zawodowego Górników „Jas-Mos”)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anieli Jureczko z okazji urodzin

Intencje mszalne 20-26.11.2023

20.11.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

7:30 Za ++ członków Legionu Maryi i ++ auxyliatorów
7:30 Za + Stanisława Kozioła (intencja chrześnicy Adriany z rodziną)
18:00 Za ++ z ulicy Dworcowej

21.11.2023 WTOREK Wspomnienie Ofiarowania NMP

7:30 Za ++ Józefa Poloczka, żonę Martę, córkę Irenę, zięcia Romana, Annę i Stefana Tymanów, córkę
i zięciów
7:30 Za + Jadwigę Mendzik (intencja wnuka Patryka z rodziną)
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji ministrantów

22.11.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

7:30 Za + męża Ryszarda Obrała w kolejną rocznicę śmierci
7:30 Za + Władysława Podoborożnego (intencja kolegów i koleżanek z pracy)
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Cecylii z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla organistów, członków chóru parafialnego i ich rodzin

23.11.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ z rodzin Pośpiechów, Kolorzów, Brychcych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące
7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Marka Różyckiego z rodziną)
18:00 Za ++ Józefa i Dorotę Grzonków, ++ z rodzin Brudnych i Grzonków

24.11.2023 PIĄTEK Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.

7:30 Za ++ żonę Łucję Czyż w rocznicę śmierci, krewnych, kapłanów, zakonników i dusze w czyśćcu
cierpiące
18:00 Za ++ Franciszkę, Jana, Marka, Stefana Łabów, Annę i Dominika Serwotków i dusze w czyśćcu
cierpiące
18:00 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiadów)

25.11.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Józefa i Jadwigę Mazurów, Alojzego i Marię Witoszków, dziadków, ++ z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 Za + Marię Kononowicz
10:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla członków Miejskiego Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. Henryka Sławika
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Grzegorza Domina z okazji 50. rocznicy urodzin

26.11.2023 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Greger z okazji 93. rocznicy urodzin
9:00 Za ++ rodziców Bronisławę i Alfreda Worynów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Ireny i Zdzisława Mazurków z okazji rocznicy ślubu i 70. rocznicy urodzin Ireny
12:30 Za ++ Józefa Marcola, córkę Irenę, syna Stanisława, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Eleonorę
i Alfreda Marcolów. Po Mszy Świętej chrzest Jerzego Marcina Łokaja i Zofii Marii Sobik
18:00 Za + męża Romualda Wielebę w 21. rocznicę śmierci

Intencje mszalne 13.11.2023-19.11.2023

13.11.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

7:30 Za ++ Floriana Rapę w 15. rocznicę śmierci, jego syna Zenona w 1. rocznicę śmierci i Ludwika
Kawczaka w 2. rocznicę śmierci

7:30 Za + Marcina Wyjadłowskiego (intencja sąsiadów z bloku 11B)

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

14.11.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Longina w 25. rocznicę śmierci, syna Jarosława, rodziców z obu stron,
++ z pokrewieństwa Mazurów, Spanowskich, Palów, Kozyrów i Koziełów

18:00 Za ++ rodziców Dorotę i Franciszka Synowców, dziadków Franciszkę i Alojzego Goików, Marię
i Józefa Synowców, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiadów)

15.11.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ członków Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

7:30 Za + Romana Placka (intencja rodziny Matuszczyków)

18:00 Za ++ Eugeniusza Urbańczyka w 3. rocznicę śmierci i ++ z rodzin z obu stron

16.11.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Zofię i Jana Wajsmanów, synów Mirosława i Marka Figasów, ++ dziadków

18:00 Za ++ Irenę Idus w 7. rocznicę śmierci, Stanisława, Antoninę, Andrzeja, Michała Idusów, Józefa,
Rozalię, Irenę Krzysztofa Chłostów

18:00 Za + Tomasza Chudzika (intencja Marty z synem Jakubem)

17.11.2023 III PIĄTEK Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

7:30 Za ++ brata Piotra w 3. rocznicę śmierci i rodziców

18:00 Za ++ z rodzin Pigułów, Rauerów, Trojańczuków, Brodów i Pinkasów

18:00 Za + Marię Marszalik (intencja Bożeny i Adama Węglarzów)

18.11.2023 SOBOTA Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

7:30 Za ++ Franciszka, Helenę Kozyrów, Joachima Koloczka, Leona Kozieła, ++ z pokrewieństwa
Mazurów, Spanowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

18:00 Za ++ Janinę i Józefa Walów i ++ z rodziny

19.11.2023 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogdana Marcola z okazji 50. rocznicy urodzin

10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tobiasza Szołtyska z okazji rocznicy urodzin i jego babci Danuty z okazji 75. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Bruna Jana Żogały, jego rodziców i
chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

18:00 Za + ks. Anzelma Skrobola

Intencje mszalne 06.11.2023-12.11.2023

06.11.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

18:00 Za ++ Tadeusza, rodziców z obu stron, rodzeństwo i bratową

18:00 Za + Adelajdę Rożek

07.11.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

7:30 Za + Jadwigę Mendzik (intencja zięcia Adama oraz swatów)

18:00 Za ++ rodziców Olgę i Władysława Sobowców

08.11.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

7:30 Za + Eugeniusza Kaczmarzyka i Mariannę Kaczmarzyk ( intencja chrześniaka Jurka
z rodziną)

18:00 Za ++ Anielę, Józefa, Marka, Wiktorię i Franciszka Kwitków oraz Henryka Lenartka

09.11.2023 CZWARTEK Święto poświęcenia bazyliki Laterańskiej

7:30 Za ++ siostry boromeuszki, ++ z rodzin sióstr tutejszej wspólnoty i dusze w czyśćcu
cierpiące

7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Teresy i Tadeusza Moców z rodziną z Brzeszcz)

18:00 Za + ojca Walentego Kurka w kolejną rocznicę śmierci

10.11.2023 PIĄTEK Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

7:30 Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Gabrysiów, siostrę Bogusławę Płonkę,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Marii i Wiesława Muchów)

11.11.2023 SOBOTA Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji naszej Ojczyzny

18:00 Za ++ Jana Grzonkę w 7. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostrę Anielę, jej męża
Franciszka i szwagierkę Teresę

12.11.2023 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Władysława Łupków, dziadków Klarę i Antoniego Łupków,
Zofię i Teofila Barczyków

9:00 Za ++ Edwarda Manistę, Jana i Mirosława Manistów, Ryszarda Kłosowskiego i ++ z
rodziny

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Synaszko z okazji
48. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

18:00 Za ++ Marka Barcioka i ojca Józefa

Intencje mszalne 30.10.2023-05.11.2023

30.10.2023 PONIEDZIAŁEK Święto Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach

7:30 Za + Barbarę Krzyształę (intencja sąsiadów i przyjaciół)

18:00 Za ++ Lidię Żuk, męża Tadeusza i wnuczkę Karolinę

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Józefa Jurka)

18:00 Za ++ Gerarda Kroczka w 3. rocznicę śmierci i ++ z rodzin Kroczków i Malcherów

31.10.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za + Lucjana Goika w 1. rocznicę śmierci

18:00 Za + Jana Damczyka w 20. rocznicę śmierci

18:00 Za + Marię Zbrzeźniak (intencja córki i syna z rodzinami)

01.11.2023 ŚRODA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTCYH

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

11:00 Za ++ męża Marcelego Zajdla, syna Grzegorza, rodziców Annę i Alfonsa Ledwoniów, teściów Antoninę i Antoniego Zajdlów i Annę Kachel

12:30 Za ++ rodziców i dziadków Elżbietę i Zdzisława Nowickich w rocznicę ich urodzin

18:00 Za ++ Józefa i Barbarę Kramarczyków, ++ z rodzin z obu stron

02.11.2023 I CZWARTEK Wspomnienie wszystkich zmarłych

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

18:00 Za dusze ++ zalecanych

03.11.2023 I PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

7:30 Za dusze ++ zalecanych. Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy.
Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

04.11.2023 I SOBOTA Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

7:30 Za dusze ++ zalecanych

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Karola Boromeusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wierność powołaniu, nowe powołania dla Zgromadzenia sióstr boromeuszek i Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów

17:00 Nabożeństwo pierwzosobotnie

18:00 W intencji żywych i zmarłych członków XI Róży Różańcowej

18:00 Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jako wynagrodzenie za bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej

05.11.2023 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za dusze ++ zalecanych

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bożeny z okazji 80. rocznicy urodzin

11:00 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Szmuków, Józefa i Genowefę Kołodziejów, żonę Alicję Kołodziej

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

18:00 Za + Grzegorza Nikla w 3. rocznicę śmierci

Intencje mszalne 23.10.2023-29.10.2023

23.10.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ z rodzin Kantorów i Jopków

18:00 Za ++ Sławomira Grudzińskiego, Janinę i Władysława Godzwonów, siostrę Ewę, brata Grzegorza, szwagra Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Krzysztofa Mołdysza (intencja zarządu i pracowników firmy Stalesio)

24.10.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za + Annę Surzyn (intencja chrześnicy Urszuli z rodziną)

18:00 Za ++ Dorotę i Józefa Gomolów w 20. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Gajdów i Gomolów

18:00 Za + Tomasza Chudzika (intencja matki chrzestnej)

25.10.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Stanisławy i Stanisława Lasyków z okazji rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

7:30 Za + Stanisława Kozioła (intencja Doroty i Dariusza Szkotaków)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Józefa Grzonki z okazji 65. rocznicy urodzin

26.10.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ mamę Luizę Chmielowiec, ojca Józefa, braci Jarosława i Wojciecha i dusze w czyśćcu cierpiące

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako dziękczynienie za 40 lat profesji zakonnej z prośbą o potrzebne łaski do dalszego życia ślubami dla sióstr: Anety, Antonii, Bernardy, Bernardyny, Julii i Justyniany

18:00 Za ++ w ostatnim czasie: Mariannę Lisowską, Stanisława Sołtyska, Jana Mosiewicza, Barbarę Adamczyk, Bernardynę Kozieł, Otylię Krzyżok, Beatę Życzkowską, Józefa Walę, Albina Noworytę, Zofię Ryś

27.10.2023 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za + Jana Pisarskiego w 6. rocznicę śmierci

18:00 Za ++ Jadwigę i Jerzego Paczyńskich i ++ z rodziny

18:00 Za + Władysława Podoborożnego (intencja pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)

28.10.2023 SOBOTA Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7:30 Za ++ rodziców Marię i Adama Kowalczyków, Kazimierę i Lucjana Pasztorów i brata Andrzeja

7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Moniki Drobik z Brzeszcz)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Anny i Czesława z okazji 60. rocznicy
ślubu

29.10.2023 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za + mamę Annę Bęben w 1. rocznicę śmierci

9:00 Za + Piotra Kępińskiego w 7. rocznicę śmierci

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

12:30 Za + Adama Dębskiego w 1. rocznicę śmierci

18:00 Za ++ Elżbietę i Teodora Szulikowskich, ++ z rodzin Szulikowskich, Skolików, Madejów i
Winczewskich

Intencje mszalne 16.10.2023-22.10.2023

16.10.2023 PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ głównej patronki Śląska

7:30 Za ++ Irenę i Mariana Karczów, ++ z rodzin Karczów, Szyjów, Pękałów i Worynów

18:00 Za ++ mamę Jadwigę Ostrzołek w 2. rocznicę śmierci, tatę Bolesława i ++ z rodziny Ostrzołków

18:00 Za + Marię Marszalik (intencja rodziny Dubielów)

17.10.2023 WTOREK Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

7:30 Za ++ Marka Szwaję, rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin Bielów i Dyrdów

18:00 Za ++ Felicję Łapę w 19. rocznicę śmierci, jej rodziców Franciszka i Gertrudę

18:00 Za + Ferdynanda Bortlika (intencja rodziny Klimeckich)

18.10.2023 ŚRODA Święto św. Łukasza, Ewangelisty

7:30 Za ++ Elfrydę Dworok i Marię Siwek, wszystkich ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

7:30 Za + Ewę Olszewską (intencja III Róży Różańcowej)

18:00 Za ++ Jadwigę, Kazimierza, Eugeniusza, Elżbietę i Ludwika Poloczków, Małgorzatę i Romualda Leppków, wszystkich ++ z rodziny Poloczków

19.10.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ tatę Edwarda Orszulika, dziadków Martę i Stanisława, Edwarda, Stanisława, Elżbietę i Rajnholda i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Elżbietę i Alfonsa Kubiców, rodziców z obu stron, Józefa i Anielę Konsków

18:00 Za + Marcina Wyjadłowskiego

20.10.2023 III PIĄTEK Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

7:30 Za ++ Annę i Antoniego Bobczyków, Zofię, Rozalię i Juliana Lizoniów, Marię i Józefa Pawelów, Katarzynę i Bazylego Fediuków

18:00 Za ++ Józefa Koczora, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodzin Koczorów i Goryczków

18:00 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiada Pietrzaka)

21.10.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za + męża Eryka Mazura

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Joanny i Łukasza Dudów z okazji
10. rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla ich dzieci Grzesia i Julii

22.10.2023 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ męża Stanisława Krężeloka, brata Zdzisława, siostrę Lilę, rodziców, teściów, kuzynki: Irenę i Annę, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Marzeny i Macieja Kępińskich z okazji 10. rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla wnuczki Amelii z okazji
10. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków Legionu Maryi z okazji 25. rocznicy istnienia
w naszej parafii

18:00 Za ++ Józefę Wdowczyk, brata Witolda, rodziców Mariannę i Stanisława

  Intencje mszalne 09.10.2023-15.10.2023

  09.10.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

  7:30 Za ++ Wiktorię Kowalczyk w kolejną rocznicę śmierci, jej męża, rodziców, braci i siostry,
  wszystkich ++ z rodzin Wuwrów, Szmuków, Koczorów i Hanusków

  18:00 Za ++ Salomeę i Walentego Koczorów, Albinę i Feliksa Serwotków, ++ z rodzin
  Koczorów, Serwotków i dusze w czyśćcu cierpiące

  18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Anny i Marcina Drabców z rodziną)

  10.10.2023 WTOREK Dzień powszedni

  7:30 Za ++ Pawła i Agnieszkę Ostrzołków

  7:30 Za + Romana Placka (intencja rodziny Jaremiów)

  18:00 Za ++ Alberta Bronnego w rocznicę urodzin, żonę Adelajdę, syna Jerzego, Franciszka
  Gajdę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

  11.10.2023 ŚRODA Dzień powszedni

  7:30 Za ++ Marię i Jerzego Marszalików (intencja syna z rodziną)

  18:00 Za + męża Jacka Pluskotę w 8. rocznicę śmierci

  12.10.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

  7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
  Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Henryki Bajewicz z okazji 75. rocznicy urodzin

  18:00 W intencji żywych i zmarłych członków XIV Róży Różańcowej pana Stencla

  13.10.2023 PIĄTEK Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

  7:30 Za ++ siostrę Krystynę w 3. rocznicę śmierci i rodziców

  18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

  14.10.2023 SOBOTA Dzień powszedni

  7:30 Za ++ męża Stanisława Rędzikowskiego, jego rodziców Piotra i Stanisławę Rędzikowskich,
  ++ z rodziny Rędzikowskich

  9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

  18:00 Za ++ męża Zbigniewa Sienkiewicza, brata Tadeusza, rodziców Jadwigę i Józefa, teścia
  Feliksa i dusze w czyśćcu cierpiące

  15.10.2023 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

  9:00 Za ++ męża Mariusza Menżyka w 10. rocznicę śmierci, ojca Henryka i brata Bartosza
  10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

  11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
  o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Agnieszki z okazji 30. rocznicy
  urodzin

  12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Tymona Rafała Musioła, jego
  rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

  18:00 Za ++ męża Dariusza Kuszelę, rodziców Teresę i Stefana Kaczmarków

  Intencje mszalne 02.10.2023-08.10.2023

  02.10.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

  7:30 Za + Jana Gajdę w 20. rocznicę śmierci, Zbigniewa Siudę, Ewę Mądry, ++ rodziców z obu stron

  7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Kazimierza Gajdy z Brzeszcz)

  18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Andrzeja Synaszki z okazji 48. rocznicy urodzin

  03.10.2023 WTOREK Dzień powszedni

  7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Bronisławy i Krystiana Machników
  z okazji 55. rocznicy ślubu

  18:00 Za ++ Jadwigę Bury w 3. rocznicę śmierci i męża Bazylego

  18:00 Za + Eugeniusza Kaczmarzyka (intencja brata Andrzeja z rodziną)

  04.10.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

  7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin

  7:30 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiadów)

  18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski, za dar powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dla wszystkich braci i sióstr oraz o nowe powołania do tej wspólnoty z naszej parafii

  05.10.2023 I CZWARTEK Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

  7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

  16:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji dzieci naszej parafii

  18:00 Za ++ mamę Różę Salamon i ++ z rodziny

  06.10.2023 I PIĄTEK Dzień powszedni

  7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

  Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

  18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli Serca Jezusowego w naszej parafii oraz jako wynagrodzenie za popełnione grzechy

  Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

  18:00 Za ++ męża Jana, syna Jana, córkę Wandę, rodziców Zofię i Michała Stępniów, teściów Marcina i Henrykę Sznajdrów, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

  07.10.2023 I SOBOTA Wspomnienie NMP Różańcowej

  7:30 Za + Barbarę Krzyształę

  17:00 Nabożeństwo pierwszosobotnie

  18:00 W intencji żywych i zmarłych członków X Róży Różańcowej

  18:00 Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jako wynagrodzenie za bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej

  08.10.2023 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

  7:00 Za ++ syna Sławomira Skalika w 26. rocznicę śmierci, Leokadię i Władysława Kołodziejów, Stefana Gruzłę, Mariana Gojowego i dusze w czyśćcu cierpiące

  9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

  11:00 Za ++ Tadeusza Pawlaka w 6. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Pawlaków i Nowińskich

  Po Mszy Świętej chrzest Sary Marii Florek

  12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Lidii i Stefana Witoszków z okazji
  kolejnej rocznicy ślubu

  18:00 Za ++ rodziców Gabriela i Blandynę Sładkowskich, ++ z rodzin Sładkowskich, Borgielów,
  Materów i Bronnych

  Intencje mszalne 25.09.2023-01.10.2023

  25.09.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

  7:30 Za ++ rodziców Marię i Edwarda Panków, brata Bolesława, szwagra Bolesława i dziadków z obu
  stron

  18:00 Za + żonę Ilonę Dubek w 1. rocznicę śmierci

  26.09.2023 WTOREK Dzień powszedni

  7:30 Za + Wiesławę Przybylik w 2. rocznicę śmierci

  18:00 Za ++ Anielę, Józefa, Marka, Wiktorię i Franciszka Kwitków oraz Henryka Lenartka

  27.09.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.

  7:30 Za ++ Janinę i Antoniego Januszów, dusze w czyśćcu cierpiące

  7:30 Za + Krystynę Abrachamczyk (intencja wnuczki Agnieszki z mężem Jakubem)

  18:00 Za ++ ojca Kazimierza Kowalskiego w 10. rocznicę śmierci i mamę Stefanię

  28.09.2023 CZWARTEK Wspomnienie św. Wacława, męcz.

  7:30 Za ++ rodziców Anielę i Alojzego Rduchów, bratową Irenę, dziadków z obu stron i dusze w
  czyśćcu cierpiące

  18:00 Za ++ w ostatnim czasie: Stanisława Kozioła, Jadwigę Gorzelę, Zdzisławę Sporyś, Krystynę
  Abrachamczyk, Marię Kononowicz, Ferdynanda Bortlika, Janusza Chrzanowskiego, Zdzisława
  Wojtunika, Sławomira Żerę, Stanisława Pokrywkę, Zdzisława Łacnego, Mariannę Lisowską, Stanisława
  Sołtyska, Jana Mosiewicza, Barbarę Adamczyk, Bernardynę Kozieł, Otylię Krzyżok

  18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Łukasza i Karoliny Szponderów z rodziną)

  29.09.2023 PIĄTEK Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  7:30 Za ++ męża Stanisława Koconia, synów Janusza i Wiesława, synową Barbarę, brata Władysława,
  siostrę Kazimierę Legutko, szwagra Stanisława Porębę i ++ rodziców z obu stron

  18:00 Za ++ Sebastiana Gałuszkę w 3. rocznicę śmierci i dziadków z obu stron

  18:00 Za + Natalię Bochenek (intencja pracowników magazynu i logistyków NIFCO)

  30.09.2023 SOBOTA Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

  7:30 Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Karasków, córkę, dwóch zięciów, wnuczkę, wnuka, ++ z rodzin

  Chroboków, Karasków i Marcolów

  13:00 Ślub Magdaleny Marchewki i Grzegorza Macheja

  18:00 Za ++ Elżbietę Kasperek w 1. rocznicę śmierci i jej męża Kazimierza

  01.10.2023 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

  7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

  9:00 Za ++ Zofię, Franciszka, Jana Stenclów, o. Leonarda, s. Joannę i Władysława Walę, ++ z rodziny
  i dusze w czyśćcu cierpiące

  11:00 Za + Urszulę Brożę w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Brożów i Kowalików

  12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tadeusza z okazji 70. rocznicy urodzin i Boże
  błogosławieństwo dla całej rodziny
  Po Mszy Świętej chrzest Zofii Michaliny Musioł

  18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Agnieszki i Bronisława Pawliczków
  z okazji 25. rocznicy ślubu