04.09.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ syna ks. Leszka Czyża w rocznicę śmierci, mamę Łucję Czyż, ++ kapłanów, zakonników, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Stanisława Halamę, rodziców, teściów, siostrę Marię, szwagierkę Reginę, szwagrów: Józefa, Jana, Stefana, Franciszka, Romana i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Mirosławę Firganek-Gorywodę (intencja Bogny Kołomańskiej z Nowego Targu)

05.09.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Izydora Galisza, ++ z rodzin Galiszów i Adamków

18:00 Za ++ rodziców Dorotę i Franciszka Synowców, dziadków Franciszkę i Alojzego Goików, Marię i Józefa Synowców, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Helenę i Stanisława Śmigielskich, syna Tadeusza, córkę Renatę oraz Janusza i Andrzeja, i dusze w czyśćcu cierpiące

06.09.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin

7:30 Za + Natalię Bochenek (intencja pracowników magazynu i logistyków NIFCO)

18:00 Za ++ Ryszarda Pawlika, rodziców, teścia, brata Leona i ++ z pokrewieństwa Pawlików i Zdziebłów

07.09.2023 I CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

16:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji grona pedagogicznego, pracowników, uczniów SP4 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza z okazji 50. rocznicy urodzin

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Lucyny Szponder)

08.09.2023 PIĄTEK Święto Narodzenia NMP

7:30 Za ++ Władysławę Gabryś w 2. rocznicę śmierci i jej męża Józefa

18:00 Za ++ rodziców Bronisławę i Alfreda Worynów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

09.09.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Martę i Franciszka Podeszwów, Marię, Wiktorię i Józefa Chmielów, rodzeństwo i szwagra

9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

18:00 Za ++ mamę Małgorzatę Pawliczek, jej męża Alojzego i syna Józefa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.09.2023 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ męża Józefa Surułę w 32. rocznicę śmierci, rodziców Franciszka i Zofię Siatków, Józefa i Rozalię Surułów, braci Józefa, Edwarda, Karola, Albinę Siatków, zięcia Kazimierza, dziadków z obu stron i ++ z rodziny

9:00 Za + męża Tadeusza Kopciucha w 1. rocznicę śmierci

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Teresy i Stefana Kołodziejów z okazji 50. rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mateusza Kordosa z okazji
18. rocznicy urodzin

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Aleksandry Gorzolnik z okazji 45. rocznicy urodzin