Litania do Pięciu Ran Jezusa Chrystusa

Litania do Pięciu Ran
Jezusa Chrystusa

Kyrie, eleison. – Christe, eleison.

Kyrie, eleison.Chryste, 
usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy,      - zmiłuj się nad nami.Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze grzechy,Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic nie pozostało bez Ran,  Jezu, przez którego Rany zostaliśmy uzdrowieni,Jezu, który pojednałeś Twoją Krwią cały świat,Jezu, który nas Twoją Krwią wybawiłeś i ze skarbcaOjcowskiej łaski uzyskałeś dla nas odpuszczenie            grzechów,  Jezu, który obmyłeś nas Krwią Twoich rąk,Jezu, który ukazałeś nam Twoimi przebitymi nogami       drogę zbawienia,Jezu, u którego z otwartego na krzyżu Boku wypłynęły       Krew i Woda,Jezu, który ukazałeś apostołom po swoim chwalebnym       zmartwychwstaniu znamiona Ran,Jezu, który w dniu sądu ostatecznego       pokażesz sprawiedliwym Twoje Rany na pocieszenie       a potępionym na wieczne zawstydzenie,Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.Od niewdzięcznego i nieczułego serca,Od nieufności i oziębłości,Od niecierpliwości w trudnościach,Od wszelkiej złej żądzy,Od niebezpiecznych pokus,W godzinę śmierci,Przez Twoją mękę,Przez Twoje boleści.My grzeszni, Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas, Jezu.Aby przez Twoich pięć Ran, zostały zgładzone       przestępstwa i grzechy naszych zmysłów,       Ciebie prosimy,Aby Twoje przebite ręce kierowały naszymi rękami       według Twojej Boskiej woli i doprowadziły nas       do wiecznego szczęścia, Ciebie prosimy,Aby rana Twego Boku była dla nas miejscem schronienia,       Ciebie prosimy,Aby spływające z rany Twego Boku Krew i Woda,       stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego szczęścia,       Ciebie prosimy,Abyśmy z Marią Magdaleną mogli łzami pokuty       obmywać Twoje nogi, Ciebie prosimy,Abyśmy postępowali według Twego Słowa i przykazań,       Ciebie prosimy,Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć       pomoc i ulgę w Twoich pięciu Ranach, Ciebie prosimy,Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu Ran, umarli w stanie       łaski uświęcającej, Ciebie prosimy,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                                                              - przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                                                              - wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                                                              - zmiłuj się nad nami.K. Przebili Jego ręce i nogi.W. A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję wiecznego życia, w które wierzymy; pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.