19.06.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Władysławę i Kazimierza Rondudów i syna Zbigniewa

18:00 Za + męża Marka Dziwisza w 4. rocznicę śmierci

20.06.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Bronisława Figasa, Halinę, Joannę, Jana, Michała, Adama Figasów, Dorotę, Bernadetę, Alfreda Spandlów, Mirosława Stykowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Marię Pawlików, brata Franciszka, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

21.06.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

7:30 Za ++ Ryszarda Frysztackiego, rodziców Józefa Musioła i jego dwie żony, trzech synów i ++ z pokrewieństwa

18:00 Za ++ męża Leona Goika, jego rodziców, teściów i ++ z rodziny

22.06.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Natalię i Henryka Dyszlewskich

18:00 Za ++ Ignacego Koczora, ++ z rodzin Koczorów, Hanusków, Orszulików, Wuwerów i Dzierżęgów

23.06.2023 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Konrada Szafrona, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Lasoków i Szafronów

10:00 Msza na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, nauczycieli i pracowników SP 4

14:00 Ślub Katarzyny Łuczki i Bartłomieja Grabary

18:00 Za + Grzegorza Nikla

24.06.2023 SOBOTA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7:30 Za ++ojca Jana Ściskałę w kolejną rocznicę śmierci, mamę Helenę, siostrę Marię, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Janinę Walę i ++ z rodziny

25.06.2023 XII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ Cecylię Grygier, męża Zygmunta i syna Stefana

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Aleksandry i Krzysztofa Ociepów z okazji 25. rocznicy ślubu

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Joanny i Piotra Sobierańskich z okazji 25. rocznicy ślubu

Po Mszy Świętej chrzest Zofii Janiec i Bruna Jana Matuli

18:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Stanisława Kiesiów, Zofię i Jana Krężeloków, ++ z rodziny