15.05.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30     Za ++ rodziców Marię i Teodora Waltarów, synów Zygmunta i Leona, córkę Eugenię, zięcia Henryka, Leona i Apolonię Mazurów, chrześniaków Alojzego, Józefa i Daniela

17:30   Nabożeństwo na dni krzyżowe (początek przy krzyżu obok kościoła)

18:00   Za ++ Jana i Franciszkę Gajdów, trzech synów i zięcia Stanisława

16.05.2023 WTOREK Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski

7:30     Za ++ ojca Józefa Chmielowca, mamę Luizę, braci Jarosława i Wojciecha i dusze w czyśćcu cierpiące

17:15   Nabożeństwo na dni krzyżowe (początek przy krzyżu na ul. Szarych Szeregów)

18:00   Za ++ Karolinę Żuk w 1. rocznicę śmierci, babcie i dziadków z obu stron

17.05.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30     Za ++ rodziców Annę i Alojzego Palów, teściów Ludwinę i Antoniego Paździorów, Alicję Kołodziej, siostry, braci, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące

17:15   Nabożeństwo na dni krzyżowe (początek przy krzyżu na końcu ul. 1 maja)

18:00   Za + Monikę Składnikiewicz w 2. rocznicę śmierci

18.05.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30     Za ++ Dorotę i Alfreda Kałużów w kolejną rocznicę śmierci i Leona Worynę

17:30   Nabożeństwo majowe

18:00   Za ++ Mirosława Woronę w 10. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Karola Połomskich, teściów Helenę i Izydora Woronów, siostrę Elżbietę, szwagra Tadeusza, brata Eryka Połomskiego, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

19.05.2023 III PIĄTEK Dzień powszedni

7:30     Za + o. Sylwestra Pająka (intencja parafian)

17:30   Nabożeństwo majowe

18:00   Za ++ żonę Agnieszkę, rodziców z obu stron i brata Marka Sawickiego

20.05.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30     Za ++ Jana Grabiasa, rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa

15:00   Ślub Haliny Piaseckiej i Jana Piaseckiego

17:30   Nabożeństwo majowe

18:00   Za ++ Elfrydę Skrzyszowską w 1. rocznicę śmierci i męża Antoniego

Po Mszy Świętej chrzest Oliviera Viktora Drozdowicza, Lilianny Walerii Rychlik i Antoniny Zuzanny Gurgul

21.05.2023 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7:00     Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00     Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kunegundy Grabińskiej z okazji 90. rocznicy urodzin

10:00   Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00   I Komunia Święta (klasa 3c)

12:30   Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za dar życia, powołania, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla ks. Mateusza z okazji urodzin

16:30   Nabożeństwo majowe

18:00   Za ++ męża Dariusza Kuszelę, rodziców Teresę i Stefana Kaczmarków