08.05.2023 PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męcz., głównego patrona Polski

7:30       Za ++ rodziców Stefanię i Jana Strzeleckich i ++ z rodziny

17:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Za ++ żonę Renatę Gach, rodziców, teściów, siostrę, Andrzeja Szatkowskiego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

09.05.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30       Za ++ Stanisława Marcola, ojca, siostrę, dziadków, Wandę i Romana Gładyszów

17:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Za ++ syna Jacka Bajewicza w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Bajewiczów i Pieńkowskich

10.05.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30       Za ++ rodziców Jana i Zofię Wajsmanów, synów Mirosława i Marka Figasów i ++ dziadków

17:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Za ++ rodziców Marię i Alojzego Serwotków, teściów Otylię i Emila Bazgierów, ++ z rodzin Serwotków, Bazgierów, Jędrzejczyków i dusze w czyśćcu cierpiące

11.05.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30       Za ++ Pawła Podeszwę, żonę Marię, Antoninę i Franciszka Jarganów, Dorotę Drąszczyk, syna Zbigniewa, dziadków z obu stron

17:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Za ++ Zygfryda Mendzika, rodziców, teściów, siostrę Annę i jej męża Piotra, szwagierkę Anielę i dusze w czyśćcu cierpiące

12.05.2023 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30       Za ++ Bronisławę i Franciszka Polników, Krystiana Marcola i jego rodziców Marię i Hermana i ++ dziadków

17:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Arkadiusza Szpyry z okazji 51. rocznicy urodzin

13.05.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30       Za ++ Jadwigę i Józefa Mazurów, Alojzego i Marię Witoszków, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17:15     Nabożeństwo fatimskie

18:00     Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

              Po Mszy Świętej chrzest Wiktorii Magdaleny Dziergas

14.05.2023 VI NIEDZIELA WIELKANOCY

7:00       Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00       Dziękczynna za 173 lata istnienia zgromadzenia sióstr służebniczek z prośbą o rozwój duchowy i liczebny

11:00     I Komunia Święta (klasa 3a i 3b)

12:30     Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Eweliny Sadłochy z okazji urodzin

16:30     Nabożeństwo majowe

18:00     Za ++ rodziców Marię i Antoniego Mazurków, teściów Helenę i Bolesława Łusków, ich synów Tomasza i Marka, ++ z rodzin Mazurków i Łusków