24.07.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Kingi, dz.

7:30 Za ++ Stanisława Wajdzika, rodziców z obu stron, zięcia Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ Ernesta i Łucję Pukałów, Małgorzatę i Alojzego Kiełkowskich, syna Mieczysława

25.07.2023 WTOREK Święto św. Jakuba, Apostoła

7:30 Za + Waleskę Wziętek (intencja sąsiadów z ulicy Dworcowej)

18:00 Za + Mariana Sekułę w 1. rocznicę śmierci

26.07.2023 ŚRODA Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji imienniczek św. Anny

18:00 Za ++ Irenę Marcol, ojca, brata, Martę i Edwarda Marcolów, Helenę, Alojzego Chroboków, ++ z rodzin Marcolów, Chroboków i Karasków

27.07.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Emę i Alberta Kowalczyków, brata Edwarda, teściów, szwagra i ++ z pokrewieństwa

18:00 Za ++ w ostatnim czasie: Jadwigę Mendzik, Barbarę Żero, Tatianę Gurgul, Hildegardę Królak, Jadwigę Pająk, Edwarda Kurasika, Bronisławę Caniboł, Adriana Lisińskiego, Romana Placka, Wilhelma Pyttla, Krystynę Spandel, Wiolettę Rowicką, Kazimierę Roter, Alfonsa Salamona, Adelajdę Rożek, Jolantę Dojs, Danutę Korzuch, Bożenę Sosińską

28.07.2023 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Anny Stachury)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Beaty i Stanisława Kabutów oraz ich dzieci Pawła, Weroniki i Agaty

29.07.2023 SOBOTA Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza

7:30 Za ++ męża Pawła Rędzikowskiego w 1. rocznicę śmierci i tatę Mariana Stępnia w 30. rocznicę śmierci

18:00 Za + męża Stanisława i ++ z rodzin Lelków, Musielaków i Hydzików

30.07.2023 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za + Natalię Bortlik

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Joanny i Bogdana Rajnyszów z okazji
25. rocznicy ślubu

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Józefa z okazji 60. rocznicy urodzin

18:00 Za ++ Adelajdę Bronny w rocznicę urodzin, męża Alberta, syna Jerzego, Franciszka Gajdę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące