08.01.2024 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za + Barbarę Adamczyk (intencja Rafała Reczka z rodziną)
7:30 Za + Felicję Gajdę (intencja rodzin z Marklowic Górnych z ulic Polnej i Szkolnej oraz rodziny
Chwustów)
18:00 Za Bronisławę Rawiak w 1. rocznicę śmierci

09.01.2024 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Pawła, rodziców Annę i Alojzego Kurpasów, Jadwigę i Jana Holeksów, ++ księży
Antoniego i Gerarda Kurpasów, brata, bratową, siostry, szwagrów, ++ z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
7:30 Za ++Władysława Kulaka i ++ z rodziny
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę sługi Bożego Franciszka Blachnickiego dla Soni z okazji 50. rocznicy
urodzin oraz dla Soni i Arkadiusza z okazji 25. rocznicy ślubu

10.01.2024 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za + Grzegorza Gawliczka (intencja sąsiadów)
7:30 Za ++ z rodzin Janików, Januszkiewiczów, Firutów i Pliszków
18:00 Za ++ rodziców Annę i Bronisława Szewców w 1. i 5. rocznicę śmierci, oraz brata Waldemara

11.01.2024 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Józefa Krzyżowskiego, jego rodziców i braci Jerzego i Czesława
7:30 Za + Mariana Dziubę (intencja Krystyny i Władysława Repetowskich)
18:00 Za ++ Bronisława Figasa w 19. rocznicę śmierci, Halinę, Joannę, Jana, Michała, Adama Figasów,
Dorotę, Bernadetę, Alfreda Spandlów, Mirosława Stykowkiego i dusze w czyśćcu cierpiące

12.01.2024 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Stanisława Wiję, żonę Kazimierę i córkę Jadwigę (intencja sąsiadów)
18:00 Za ++ rodziców Olgę i Rufina, siostrę Urszulę, szwagra, brata Józefa i bratową Marię
18:00 Za ++ rodziców Marię i Adama Kowalczyków, brata Andrzeja, Helenę i Tadeusza Ziejów, Łucję
Pisarską, Zofię Rapińczuk, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

13.01.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii
18:00 Za ++ rodziców Irenę i Rudolfa Pomykołów, męża Tadeusza, siostrę Agnieszkę, jej męża
Wiktora, szwagrów Andrzeja, Szczepana i Stanisława, teściów, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące

14.01.2024 II NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ Lucjana Adamczewskiego, Józefę i Antoniego Milczanowskich
9:00 Za ++ męża Piotra Ciszewskiego w 1. rocznicę śmierci i ojca Alojzego Mazura w kolejną rocznicę
śmierci
9:00 Msza „kolędowa”
11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla s. Longiny
12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wnuka Nikodema z okazji 13. rocznicy urodzin
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jadwigi z okazji 80. rocznicy urodzin