04.12.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz, patronki archidiecezji

6:50 Za ++ Barbarę Krzyształę (intencja Krystyny Kubicius z rodziną oraz Marii i Władysława Palów
z rodziną z Kaczyc)

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Barbary o Boże
błogosławieństwo dla górników, emerytów górniczych, ich rodzin oraz o życie wieczne dla zmarłych
górników

18:00 Za ++ Adelajdę, Alberta, Jerzego Bronnych, Franciszka Gajdę Marię Szkrobkę
i ++ z pokrewieństwa

05.12.2023 WTOREK Dzień powszedni

6:50 Za ++ Stefana i Annę Tymanów, córkę Teresę, zięciów, Franciszka, Zofię i Jana Stenclów, s. Joannę
Walę i dusze w czyśćcu cierpiące

6:50 Za + Marcina Wyjadłowskiego (intencja sąsiadów z bloku 11 B)

18:00 Za ++ Alfreda Wuwera w 15. rocznicę śmierci, jego rodziców, braci, siostry, ++z rodzin
Wuwerów, Szmuków, Koczorów i Hanusków

06.12.2023 ŚRODA Dzień powszedni

6:50 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin

6:50 Za + Anielę Jarzynę (intencja bratanicy Ewy z mężem Wiesławem i rodziną)

18:00 Za ++ męża Mirosława w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Frysztackich i Figasów

07.12.2023 I CZWARTEK Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

6:50 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne

6:50 Za ++ Wiesława, Zofię i Zdzisława Erentów, męża Zygmunta Waltara, Jana Trójcę
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

18:00 Za ++ Martę, Stanisława i Edwarda Orszulików, Alinę i Alfonsa Wrożynów

08.12.2023 PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

6:50 Za ++ z rodzin Pękałów i Gumieniaków

6:50 Za + Romana Placka (intencja rodziny Kasperków)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Maryję Niepokalaną z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, wierność powołaniu dla kapłanów posługujących
w naszej parafii i osób konsekrowanych

09.12.2023 SOBOTA Dzień powszedni

6:15 RORATY DLA DOROSŁYCH

7:30 Za + Marię Marszalik (intencja Barbary i Leszka Widerów)

18:00 Za ++ mamę Helenę Matloch, Gizelę Gozdalską, Teresę Matloch, ++ z rodzin Matlochów,
Gozdalskich, Rydzkowskich, Ziębów i Myrczków

10.12.2023 II NIEDZIELA ADWENTU

7:00 Za ++ Alfonsa i Alinę Wrożynów, ++ z rodzin Wrożynów, Sobalów i Staszyńskich

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Łukasza Dziuby z okazji urodzin

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mariusza i Joanny Ratomskich z okazji urodzin

12:30 Za ++ Floriana Pakułę, Danutę Grygier, ++ rodziców i teściów

18:00 Za + ojca Jana Bębna