04.03.2024 PONIEDZIAŁEK Święto św. Kazimierza, królewicza

7:30 Za ++ Gertrudę Gawełczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ z rodzin Gawełczyków
i Figasów

18:00 Za ++ żonę Łucję w 24. rocznicę śmierci, synów Jana i Leszka, krewnych, sąsiadów
z ul. K. Miarki, kapłanów, zakonników i zakonnice

05.03.2024 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Krystiana Marcola, jego rodziców, Bronisławę i Franciszka Polników, dziadków

18:00 Za ++ rodziców Marię i Alojzego Serwotków, teściów Otylię i Emila Bazgierów, ++ z rodzin Serwotków, Bazgierów, Jędrzejczyków i dusze w czyśćcu cierpiące

06.03.2024 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ mamę Pelagię i ojca Franciszka Sławików, dziadków Emilię i Emanuela Sosnów,
Annę i Pawła Sławików, ++ z rodziny

18:00 Za ++ męża Władysława Podoborożnego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron

07.03.2024 I CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

16:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji dzieci naszej parafii

18:00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Adama Czyżów, teściów, brata Władysława i ++ z rodziny

08.03.2024 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ żonę Klarę, jej rodziców Marię i Wilhelma Hanslików, Dorotę Bugiel, ++ z rodziny
Jendrzejków

18:00 Za ++ męża Franciszka Bilata, jego rodziców, siostrę, braci, siostrzeńca, jego teściów,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

09.03.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za + + męża Kazimierza z 3. rocznicę śmierci i teścia Ryszarda

18:00 Za ++ Danutę Kwaśniak, męża Zdzisława Walczaka, Jana i Anielę Wnuków, Annę Wnuk i
++ z rodzin

10.03.2024 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

7:00 Za + Albina Noworytę (intencja sąsiadów)

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

11:00 Za + Krzysztofa Mołdysza w 1. rocznicę śmierci

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Stanisława Kabuta z okazji 60. rocznicy
urodzin

18:00 Za ++ Zbigniewa Klimę w 3.rocznicę śmierci i wnuka Michała Głogowskiego w 1.
rocznicę śmierci