20.11.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

7:30 Za ++ członków Legionu Maryi i ++ auxyliatorów
7:30 Za + Stanisława Kozioła (intencja chrześnicy Adriany z rodziną)
18:00 Za ++ z ulicy Dworcowej

21.11.2023 WTOREK Wspomnienie Ofiarowania NMP

7:30 Za ++ Józefa Poloczka, żonę Martę, córkę Irenę, zięcia Romana, Annę i Stefana Tymanów, córkę
i zięciów
7:30 Za + Jadwigę Mendzik (intencja wnuka Patryka z rodziną)
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji ministrantów

22.11.2023 ŚRODA Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

7:30 Za + męża Ryszarda Obrała w kolejną rocznicę śmierci
7:30 Za + Władysława Podoborożnego (intencja kolegów i koleżanek z pracy)
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Cecylii z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla organistów, członków chóru parafialnego i ich rodzin

23.11.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ z rodzin Pośpiechów, Kolorzów, Brychcych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące
7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Marka Różyckiego z rodziną)
18:00 Za ++ Józefa i Dorotę Grzonków, ++ z rodzin Brudnych i Grzonków

24.11.2023 PIĄTEK Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.

7:30 Za ++ żonę Łucję Czyż w rocznicę śmierci, krewnych, kapłanów, zakonników i dusze w czyśćcu
cierpiące
18:00 Za ++ Franciszkę, Jana, Marka, Stefana Łabów, Annę i Dominika Serwotków i dusze w czyśćcu
cierpiące
18:00 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiadów)

25.11.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Józefa i Jadwigę Mazurów, Alojzego i Marię Witoszków, dziadków, ++ z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 Za + Marię Kononowicz
10:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla członków Miejskiego Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. Henryka Sławika
18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Grzegorza Domina z okazji 50. rocznicy urodzin

26.11.2023 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Greger z okazji 93. rocznicy urodzin
9:00 Za ++ rodziców Bronisławę i Alfreda Worynów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Ireny i Zdzisława Mazurków z okazji rocznicy ślubu i 70. rocznicy urodzin Ireny
12:30 Za ++ Józefa Marcola, córkę Irenę, syna Stanisława, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Eleonorę
i Alfreda Marcolów. Po Mszy Świętej chrzest Jerzego Marcina Łokaja i Zofii Marii Sobik
18:00 Za + męża Romualda Wielebę w 21. rocznicę śmierci