19.02.2024 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Eryka Mazura i jego rodziców, ++ z rodziny

18:00 Za + Zofię Ryś (intencja IV Róży Różańcowej)

20.02.2024 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Tadeusza Kaczyńskiego w 2. rocznicę śmierci, rodziców Antoninę i Józefa, teściów
Bolesławę i Stanisława

18:00 Za ++ męża Zdzisława Łosia, teściów, rodziców Franciszka i Annę Tymanów, ks. Henryka
Gajdę, ++ z jego rodziny

21.02.2024 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Dorotę Kałużę z okazji urodzin, męża Alfreda i Leona Worynę

18:00 Za ++ brata Pawła Tomaszka i szwagrów Henryka Falentę, Erwina Muchę, Hermana
Karpisza, Edwarda Szołtyska i szwagierkę Rozalię Falentę

22.02.2024 CZWARTEK Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla ks.
proboszcza Dariusza z okazji 60. rocznicy urodzin

18:00 Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Gabrysiów oraz siostrę Bogusławę Płonkę

23.02.2024 PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Stanisława Wiję, żonę Kazimierę, córkę Jadwigę (intencja sąsiadów)

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Moniki z
okazji 18. rocznicy urodzin

24.02.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ z rodzin Antończyków, Gawełczyków i Rędzikowskich

18:00 Za ++ Danutę Gancarek, Mariannę i Tomasza Kwietniów, Janinę Janigę

25.02.2024 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7:00 Za ++ Jerzego Bronnego, rodziców Adelajdę i Alberta, Franciszka Gajdę, Marię Szkrobkę,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Brzozów, dziadków, ++ z rodziny

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

12:30 Za ++ Zofię Małecką, ++ z rodzin Małeckich, Wajdów, Węglorzów, Dominów

18:00 Za + Bronisławę w rocznicę urodzin