15.04.2024 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za + Zofię Ryś (intencja rodziny)

7:30 Za ++ dziadków i ciocię

18:00 Za ++ Helenę Koloczek i Franciszka Kozyrę

16.04.2024 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Jana Starzycznego w 3. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron

7:30 Za + Jana Szumilasa (intencja siostry Kazimiery z mężem ze Starej Wsi)

18:00 Za ++ Irenę Marek w 6. rocznicę śmierci i męża Wiktora, + Mirosławę Firganek-Gorywodę

17.04.2024 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ mamę Marię Antczak w 2. rocznicę śmierci, męża Czesława i dusze w czyśćcu cierpiące

7:30 Za + Urszulę Warchał (intencja sąsiadów z ul. Staszica)

18:00 Za ++ rodziców, teściów, braci, siostry z obu stron i + Alicję Kołodziej

18.04.2024 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Jerzego i Agnieszkę Gajdów, ich rodziców i rodzeństwo

18:00 Za ++ Stanisława Woźniaka, rodziców i teściów

18:00 Za + Zofię Borowską w 1. rocznicę śmierci

19.04.2024 III PIĄTEK Dzień powszedni

7:30 Za + żonę Anielę Jarzynę w 1. rocznicę śmierci

18:00 Za ++ Augustyna i Wiktorię Goików, Franciszka i Marię Rydzkowskich, Stefana i Martę Matlochów, Irenę i Bolesława Ziębów, Franciszka i Zygmunta Gozdalskich, Marię i Konrada Myrczków, ++ z pokrewieństwa

18:00 Za + Reginę Horubałę (intencja rodziny Mików)

20.04.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za + Wandę Grodzką, ++ zmarłych rodziców i brata Mieczysława
9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

13:00 Ślub Laury Topol i Jakuba Grendusa

18:00 Za + mamę Krystynę Rasztęborską w 25. rocznicę śmierci

21.04.2024 IV NIEDZIELA WIELKANOCY – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary z okazji urodzin

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bernadety Magiery z okazji urodzin i o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny

10:00 Msza dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii Miki z okazji 90. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Michaliny Korus, Julii Marii Stokowiec, Jakuba
Tadeusza Rezlera, ich rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz w intencji Grzegorza Stokowca, jego rodziców i chrzestnych z okazji 1. rocznicy chrztu

18:00 Za ++ rodziców Eugenię i Rudolfa Hyłów, brata Piotra, ++ z rodzin Hyłów i Szczypków