13.11.2023 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

7:30 Za ++ Floriana Rapę w 15. rocznicę śmierci, jego syna Zenona w 1. rocznicę śmierci i Ludwika
Kawczaka w 2. rocznicę śmierci

7:30 Za + Marcina Wyjadłowskiego (intencja sąsiadów z bloku 11B)

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

14.11.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Longina w 25. rocznicę śmierci, syna Jarosława, rodziców z obu stron,
++ z pokrewieństwa Mazurów, Spanowskich, Palów, Kozyrów i Koziełów

18:00 Za ++ rodziców Dorotę i Franciszka Synowców, dziadków Franciszkę i Alojzego Goików, Marię
i Józefa Synowców, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Krzysztofa Kordosa (intencja sąsiadów)

15.11.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ członków Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

7:30 Za + Romana Placka (intencja rodziny Matuszczyków)

18:00 Za ++ Eugeniusza Urbańczyka w 3. rocznicę śmierci i ++ z rodzin z obu stron

16.11.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ rodziców Zofię i Jana Wajsmanów, synów Mirosława i Marka Figasów, ++ dziadków

18:00 Za ++ Irenę Idus w 7. rocznicę śmierci, Stanisława, Antoninę, Andrzeja, Michała Idusów, Józefa,
Rozalię, Irenę Krzysztofa Chłostów

18:00 Za + Tomasza Chudzika (intencja Marty z synem Jakubem)

17.11.2023 III PIĄTEK Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

7:30 Za ++ brata Piotra w 3. rocznicę śmierci i rodziców

18:00 Za ++ z rodzin Pigułów, Rauerów, Trojańczuków, Brodów i Pinkasów

18:00 Za + Marię Marszalik (intencja Bożeny i Adama Węglarzów)

18.11.2023 SOBOTA Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

7:30 Za ++ Franciszka, Helenę Kozyrów, Joachima Koloczka, Leona Kozieła, ++ z pokrewieństwa
Mazurów, Spanowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

18:00 Za ++ Janinę i Józefa Walów i ++ z rodziny

19.11.2023 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogdana Marcola z okazji 50. rocznicy urodzin

10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tobiasza Szołtyska z okazji rocznicy urodzin i jego babci Danuty z okazji 75. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Bruna Jana Żogały, jego rodziców i
chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

18:00 Za + ks. Anzelma Skrobola