09.10.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Wiktorię Kowalczyk w kolejną rocznicę śmierci, jej męża, rodziców, braci i siostry,
wszystkich ++ z rodzin Wuwrów, Szmuków, Koczorów i Hanusków

18:00 Za ++ Salomeę i Walentego Koczorów, Albinę i Feliksa Serwotków, ++ z rodzin
Koczorów, Serwotków i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Anny i Marcina Drabców z rodziną)

10.10.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Pawła i Agnieszkę Ostrzołków

7:30 Za + Romana Placka (intencja rodziny Jaremiów)

18:00 Za ++ Alberta Bronnego w rocznicę urodzin, żonę Adelajdę, syna Jerzego, Franciszka
Gajdę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

11.10.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za ++ Marię i Jerzego Marszalików (intencja syna z rodziną)

18:00 Za + męża Jacka Pluskotę w 8. rocznicę śmierci

12.10.2023 CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Henryki Bajewicz z okazji 75. rocznicy urodzin

18:00 W intencji żywych i zmarłych członków XIV Róży Różańcowej pana Stencla

13.10.2023 PIĄTEK Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

7:30 Za ++ siostrę Krystynę w 3. rocznicę śmierci i rodziców

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

14.10.2023 SOBOTA Dzień powszedni

7:30 Za ++ męża Stanisława Rędzikowskiego, jego rodziców Piotra i Stanisławę Rędzikowskich,
++ z rodziny Rędzikowskich

9:00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

18:00 Za ++ męża Zbigniewa Sienkiewicza, brata Tadeusza, rodziców Jadwigę i Józefa, teścia
Feliksa i dusze w czyśćcu cierpiące

15.10.2023 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

9:00 Za ++ męża Mariusza Menżyka w 10. rocznicę śmierci, ojca Henryka i brata Bartosza
10:00 Msza Święta dla niesłyszących w kaplicy sióstr boromeuszek

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Agnieszki z okazji 30. rocznicy
urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Tymona Rafała Musioła, jego
rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

18:00 Za ++ męża Dariusza Kuszelę, rodziców Teresę i Stefana Kaczmarków