06.11.2023 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

18:00 Za ++ Tadeusza, rodziców z obu stron, rodzeństwo i bratową

18:00 Za + Adelajdę Rożek

07.11.2023 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

7:30 Za + Jadwigę Mendzik (intencja zięcia Adama oraz swatów)

18:00 Za ++ rodziców Olgę i Władysława Sobowców

08.11.2023 ŚRODA Dzień powszedni

7:30 Za dusze ++ zalecanych

7:30 Za + Eugeniusza Kaczmarzyka i Mariannę Kaczmarzyk ( intencja chrześniaka Jurka
z rodziną)

18:00 Za ++ Anielę, Józefa, Marka, Wiktorię i Franciszka Kwitków oraz Henryka Lenartka

09.11.2023 CZWARTEK Święto poświęcenia bazyliki Laterańskiej

7:30 Za ++ siostry boromeuszki, ++ z rodzin sióstr tutejszej wspólnoty i dusze w czyśćcu
cierpiące

7:30 Za + Anielę Jarzynę (intencja Teresy i Tadeusza Moców z rodziną z Brzeszcz)

18:00 Za + ojca Walentego Kurka w kolejną rocznicę śmierci

10.11.2023 PIĄTEK Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

7:30 Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Gabrysiów, siostrę Bogusławę Płonkę,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za ++ braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

18:00 Za + Mirosława Raszewskiego (intencja Marii i Wiesława Muchów)

11.11.2023 SOBOTA Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji naszej Ojczyzny

18:00 Za ++ Jana Grzonkę w 7. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostrę Anielę, jej męża
Franciszka i szwagierkę Teresę

12.11.2023 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Władysława Łupków, dziadków Klarę i Antoniego Łupków,
Zofię i Teofila Barczyków

9:00 Za ++ Edwarda Manistę, Jana i Mirosława Manistów, Ryszarda Kłosowskiego i ++ z
rodziny

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Synaszko z okazji
48. rocznicy urodzin

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

18:00 Za ++ Marka Barcioka i ojca Józefa