ŻYWY RÓŻANIEC

Wspólnota Żywego Różańca istnieje od 28 lat. Stanowi najliczniejszą grupę modlitewną w naszej parafii. Mamy 18 róż gromadzących 355 osób.

Przed każdą Mszą św. wieczorną przewodniczymy modlitwie różańcowej, którą na życzenie ogarniamy rodziny zmarłych parafian. W każdy czwartek miesiąca prowadzimy Różaniec Papieski. Spotykamy się regularnie w pierwsze soboty miesiąca na wymianie tajemnic połączonej ze wspólnym odmawianiem modlitwy różańcowej oraz uczestnictwem we Mszy św. odprawianej co miesiąc w intencji innej Róży. W środy obowiązkowo czuwamy po 5 osób po 1 godzinie w czasie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Podtrzymujemy podjętą w 2008 r. adopcję misyjną dzieci z Afryki, pomagając im w uzyskaniu wykształcenia. Nasz sztandar towarzyszy wszystkim uroczystościom parafialnym i pogrzebowym członków wspólnoty. Pielgrzymujemy do różnych sanktuariów maryjnych. Byliśmy m.in. w Częstochowie, Rychwałdzie,  Łagiewnikach.

Jeżeli w składzie Żywego Różańca pojawią się luki, na bieżąco je uzupełniamy – w ten sposób zachowujemy jego żywotność. Wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w modlitwę różańcową, prosimy o kontakt z przełożoną Żywego Różańca Felicją Marcol lub ks. proboszczem Antonim Pudlikiem.