ZGROMADZENIA ZAKONNE

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO KAROLA BOROMEUSZA

s. Natalia

s. Alberta

s. Klaudia

s. Dagmara

s. Urbana


SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

s. Longina

s. Grażyna

s. Soteris


ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI