dsc_0271

Zespół Serduszka tworzy 10 dziewcząt z klas III–VI szkoły podstawowej. Opiekunem jest s. Grażyna. Próby odbywają się co tydzień w sobotę o godz. 8.45 w zakrystii ministrantów.

Zespół przynajmniej dwa razy w miesiącu śpiewa w niedziele przed Mszą św. z udziałem dzieci o godz. 11.00. Przygotowuje muzyczną oprawę Rorat, Drogę Krzyżową dla dzieci w Wielkim Poście, uczestniczy w Festiwalu Piosenki Papieskiej i kolędowaniu grup parafialnych z okazji pożegnania stajenki. Chętnie też współpracuje z innymi grupami w przygotowaniu nabożeństw – różańcowych, majowych, nabożeństwa z okazji Dnia Matki, nabożeństw z poświęceniem medalików, książeczek, różańców dzieciom klas drugich.