studenciDuszpasterstwo Akademickie wchodzi w przestrzenie życia studenckiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu-Zdroju, podejmując owocną współpracę zwłaszcza w okresie świąt i wielkich uroczystości, zarówno kościelnych, jak i związanych z działalnością uczelni.

W naszym kościele odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, której centrum stanowi Msza św. w intencji społeczności uczelnianej. Studenci przygotowali Wigilię, w której uczestniczyli wiekowi członkowie Wszechnicy AGH. W okresie Wielkiego Postu ks. Tomasz wygłosił im refleksyjny wykład.

Cyklicznie organizowane są wyjazdy i wycieczki integracyjne, umacniające więzi społeczności studenckiej i pomagające otwierać umysły i serca młodych ludzi na rzeczywistość duchową. Zapewniają nie tylko moc wrażeń, atrakcji i niezapomnianych przeżyć, ale także poszerzają studencką perspektywę spojrzenia na świat. Uczą się oni znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa otoczenia, a przez to kształtować postawę szacunku wobec Stwórcy.