Modlitwa o miłość

Najsłodszy Jezu, który przyszedłeś na ziemię, aby zapalić ogień miłości w naszych sercach, otwórz swoje Boskie Serce i daj nam
jak najgłębiej poznać skarby Jego świętości, dobroci i miłości. Pamiętaj dobry Jezu, że Twój Ojciec niebieski wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli podobni do Ciebie
w Twojej miłości, która trwa na wieki.
Pobudzaj nas do heroicznych wysiłków i wspieraj swoją łaską,
byśmy swoje serca doskonale upodobnili do Twego Serca. Amen.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Zamiar zawarcia małżeństwa i ustalenie terminu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej sześć miesiący wcześniej (najlepiej z rocznym wyprzedzeniem), a następnie umówić się
z duszpasterzem na spisanie protokołu przedślubnego.

Potrzebne dokumenty:
– dowód osobisty
– dokument USC w trzech egzemplarzach zezwalający na zawarcie małżeństwa konkordatowego
(ważny do 6 miesięcy)
– świadectwo chrztu z informacją o bierzmowaniu (ważne do 6 miesięcy);
świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej

Narzeczeni powinni: 
– odwiedzić Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego (kliknij w link (http://narzeczenikatowicka.pl/))
– odbyć dziesięciotygodniowy katechumenat przedmałżeński (jeżeli nie posiadają świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej)

Narzeczeni powinni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu nauk przedmałżeńskich -  kliknij w link (http://narzeczenikatowicka.pl/) w celu zarejestrowania się na wybrany termin nauk przedmałżeńskich.
Można zarejestrować się na nauki przedmałżeńskie w miejscu innym niż parafia, w której planuje się zawrzeć związek małżeński.
Od narzeczonych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż aktualne miejsce zamieszkania jednego z nich, wymaga się przedstawienia pisemnego zaświadczenie od swojego
ks. proboszcza zezwalającego na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

WAŻNE: w związku z trwającą pandemią - by wziąć udział w naukach przedmałżeńskich, proszę kliknij
w link Nauki przedmałżeńskie - wideokonferencja

Wystrój kościoła na uroczystość ślubną jest przygotowywany przez parafię i wymaga ustalenia
 w kancelarii, a oprawa muzyczna - omówienia z organistką. 

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved