Modlitwa za krewnych i przyjaciół przebywających w czyśćcu

Najdroższy Jezu, którego miłościwe Serce zawsze było otwarte
na żale innych, spójrz ze współczuciem na dusze naszych bliskich przebywające w czyśćcu.
Ty, który umiłowałeś swoich bliskich, usłysz nasze wołanie
o miłosierdzie i spraw by ci, których wyprowadziłeś z naszych domów i serc, mogli szybko zaznać wiecznego spoczynku
w domu Twojej miłości, w Królestwie niebieskim. Amen.

FORMALNOŚCI

Formalności związane z pogrzebem można załatwić w kancelarii również poza godzinami urzędowania.

Potrzebne dokumenty: 
– akt zgonu z USC
– karta zgonu od lekarza potwierdzona przez USC
zmarli spoza parafii mogą być pochowani na naszym cmentarzu tylko wtedy, jeżeli posiadają wcześniejszą rezerwację miejsca grobowego
– przeniesienie pogrzebu do innej parafii wymaga uzyskania zgody w kancelarii parafialnej

W kancelarii parafialnej można również zamówić Mszę Św. w intencji osoby zmarłej.

Każdy wierzący jednoczy się z Bogiem oraz bliskimi zmarłymi przez sakrament pokuty i Komunię Świętą. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św. wcześniej niż przed samym pogrzebem. 

CMENTARZ

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że po 20 latach miejsce grobowe na tutejszym cmentarzu ulega likwidacji, jeśli rezerwacja nie zostanie przedłużona.

Wszelkich formalności można dopełnić w kancelarii parafialnej.

Grabarz Franciszek Warlewski: tel. 665 163 343

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest od godz. 7:00 do 21:00.
2. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i porządek:  
– szkło i śmieci składować w wyznaczonych miejscach
– dbać o groby wraz z obejściem
3. Na cmentarzu zabrania się:
– niszczenia krzewów i zieleni oraz zaśmiecania terenu
– stawiania ławek w miejscach utrudniających przejście i dostęp do grobów sąsiednich
– prowadzenia działalności handlowej
– przebywania w stanie nietrzeźwym
– wprowadzania zwierząt
4. Na ustawienie pomników, nagrobków i obramowań należy uzyskać zgodę kancelarii parafialnej.
5. Miejsce grobowe po 20 latach od pochówku zostaje przejęte przez parafię i ulega likwidacji, jeśli nie została przedłużona rezerwacja.

Zmarli spoza parafii mogą być pochowani na naszym cmentarzu tylko wtedy, jeżeli posiadają wcześniejszą rezerwację miejsca grobowego.

Należyty wygląd cmentarza niech będzie wyrazem naszej wiary w świętych obcowanie.

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved