WIELKI POST AD 2021

„Można sobie złożyć życzenia szczęśliwego Wielkiego Postu, który po to się rozpoczyna,
by uchronić w nas Boże tchnienie.”
ks. Jan Twardowski

"Ustalmy na początku, w jakim znaczeniu będziemy tutaj mówić o pokucie.
Przez pokutę rozumiemy wszystko to, co się składa na prawidłową postawę chrześcijańską wobec grzechu: zaprzestanie grzechu i wysiłki ku dobremu, ale również pragnienie wyleczenia się z ran pozostawionych przez grzech oraz usunięcia korzeni grze­chu, jakie w nas jeszcze tkwią.
(...) Przypatrzmy się zatem tym dwóm ogromnie ważnym zakresom, po których poznać, że nasze chrześcijaństwo jest autentyczne: Jakie miejsce w naszym myśleniu religijnym zajmuje tajemnica krzyża? Oraz czy ja naprawdę wierzę w życie wieczne?
Czy nadzieja życia wiecznego naprawdę ożywia moje życie?
(...) Pokutować to znaczy umrzeć razem z Chrystusem.

Wielki Post jest okresem szczególnego wezwania do pojednania z Bogiem. W tym okresie powinniśmy również odbudować w sobie nastawienie, aby dobra i tego, co słuszne, pilnować ze względu na Boga, niezależnie od tego, czy to się ludziom podoba, czy nie.
W tym okresie powinniśmy również badać samych siebie, czy nie ma w nas jakichś wyobrażeń o dobru, które idą w poprzek Bożych przykazań.  (...) na samym początku Wielkiego Postu, czytamy Ewangelię, która poucza o szczególnej ważności trzech dziedzin naszej aktywności religijnej, tzn. modlitwy postu i jałmużny. Właśnie na podstawie dzisiejszej Ewangelii Ojcowie Kościoła lubili pokazywać trójjednię tych trzech sposobów oddawania czci Bogu.
Mówili tak: modlitwa jest to taki ptak, który żeby dofrunąć do nieba, musi mieć dwa skrzydła – skrzydła postu i dzieł miłosierdzia. To samo mówili o poście: że jest to taki ptak, który nigdzie nie dofrunie, jeśli zabraknie mu skrzydła modlitwy i skrzydła dzieł miłosierdzia. I to samo mówili Ojcowie Kościoła o dziełach miłosierdzia, że ten ptak potrzebuje skrzydła modlitwy i skrzydła postu.
Najważniejsze, żebyśmy w czasie tego Wielkiego Postu próbowali zrealizować – tak jak umiemy - tę trójjednię modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia. " 
o. Jacek Salij, OP 

"Spotkanie z Panem Bogiem to jest coś więcej niż tylko rozmowa. Spotkanie oznacza także być w obecności
i cieszyć się tą obecnością.
Jak przychodzę do kogoś bliskiego to nie jest tak, że całe spotkanie polega głównie na rozmowie.
Nie. Spotkanie polega także na tym, że jesteśmy ze sobą.
Że cieszymy się tym i warto te elementy wprowadzać do naszej modlitwy.
To znaczy uczyć się radości z tego, że Pan Bóg jest dostępny. Że możemy się zbliżać do Pana Boga.
To jest coś bardzo ważnego w modlitwie" 
o.J.Salij
Link do modlitewnika do Serca Pana Jezusa

"Jezus, chociaż słania się z głodu, nie przemienia kamienia
w chleb, bo uważa, że potrzeby cielesne człowieka nie mogą uczynić go niewolnikiem własnego ciała. Mówi to przeciw ludzkiej logice, nawet przeciw biologii. Nie je, a jednak żyje
i nie umiera. Głosi, że Duch może wzmacniać nie tylko ducha, ale i ciało człowieka. Najtrudniejsze umartwienia, które poskramiają wrodzoną potrzebę ciała ludzkiego, są możliwe, ponieważ jest modlitwa, Komunia Święta, aniołowie, którzy przychodzą i pomagają człowiekowi. (...)

Czy jesteśmy wdzięczni tym wszystkim dłoniom, które nas chronią, które nam pomagają, które nas kiedykolwiek karmiły? Ile ogarniało nas, zasłaniało, chroniło dobrych, szlachetnych rąk... Czy jesteśmy wdzięczni za dar rąk?
Czy potrafimy sami otulić kogoś swoimi rękami?"
ks. Jan Twardowski

Link do artykułu o. Jacka Salija pt."Możliwość odnowy piątku jako dnia pokuty"

"Kiedy ktoś czyni jakieś dobro tylko ze względu na ludzi, przestaje je czynić, gdy ludzie na niego nie patrzą, albo jeśli znajdzie się wśród ludzi jako ktoś anonimowy, albo jeśli przeniesie się do środowiska, gdzie tego dobra ludzie nie cenią. (...) Można tylko ze względu na ludzi trzymać się zasad uczciwości, stać po stronie prawdy i dobra, przejmować się ludźmi słabymi i potrzebującymi pomocy. Jeśli gdzieś taka postawa zaczyna dominować, ten świat robi się nieludzki. Tam rychło zaczną się pojawiać ludzie otwarcie manifestujący swoje lekceważenie dla zasad uczciwości i wzajemnej życzliwości."
o. Jacek Salij

Tu nie znajdziesz żadnego linka. Proszę rozejrzyj się może ktoś obok Ciebie potrzebuje pomocy - jałmużny Twojego czasu, jałmużny Twojego zainteresowania, jałmużny rozmowy z Tobą czy po prostu zakupów. Jeśli będziesz chciał, wspomóc kogoś finansowo - sam znajdziesz właściwe konto lub sposób przekazania. TYLKO ROZEJRZYJ SIĘ, proszę.

Węgle ogniste na głowę nieprzyjaciela Wstępny tydzień Wielkiego Postu (14.02.2021- 20.02.2021)
Koniec świata I Tydzień Wielkiego Postu(21.02.2021-27.02.2021)
Tysiąc lat królowania wybranych bożych. II Tydzień Wielkiego Postu (28.02.2021-6.03.2021)
O prześladowaniu Kościoła III Tydzień Wielkiego Postu (07.03.2021-13.03.2021)

cdn.

Mobirise

Informacje Redakcji Audycji Katolickich TVP dotyczące rekolekcji wielkopostnych w TVP3 

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach:

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami,
ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne
dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB.
Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii.
Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia.
Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży.
Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się
do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy,
żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy
o czasie 23 minut.

Święte Triduum Paschalne online

Bóg zawsze dotyka duszę nadzieją.

Bóg zawsze dotyka duszę ocaleniem.

Ufaj Mu.

Bożych świąt w sercu życzymy.

duszpasterze

Mobirise

Źródła:
http://www.modlitwarazem.pl, http://bazhum.muzhp.pl, https://soundcloud.com/dominikanie, https://www.youtube.com

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved