Na kolejne lata 

Przy Sercu Matki Bożej
stajemy się pokorni wobec

Serca Pana Jezusa

Kochani,
10 czerwca przypada 70. rocznica powstania naszej parafii.  Z serca zapraszamy do duchowego przygotowania się na te ważne dni życia naszej parafii. Najważniejsze sprawy naszego życia często zawierzamy Bogu poprzez modlitwę nowenny. Dlatego pragniemy tą modlitwą prosić Pana Jezusa o łaski,
o prowadzenie nas, o Jego miłosierdzie. 

Pragniemy wspólnie od Mszy Świętej w Boże Ciało o godzinie 8:30 poprzez kolejne dni, otoczyć modlitwą całą naszą parafię, przeszłość jej życia, teraźniejszość i przyszłość, codziennie sprawując Eucharystie. Szczegółowy plan Mszy Świętych zamieszczono poniżej.
Co to jest nowenna?
To dziewięć spotkań z Panem Jezusem na modlitwie.
Określenie nowenna pochodzi od łacińskiego słowa novem, czyli dziewięć.  Może to być modlitwa odmawiana przez 9 kolejnych dni, 9 kolejnych tygodni czy nawet 9 kolejnych lat w jakiejś szczególnej intencji. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Pana aż do Zesłania Ducha Świętego odprawili pierwszą nowennę.  Oni wspólnie z Matką Najświętszą błagali o przyjście Ducha Świętego. Odprawić nowennę nie jest łatwo. Wymaga to wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania. 
11 czerwca, czyli w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczniemy 3 dniowe rekolekcje parafialne.  Szczegóły w przyszłą niedzielę.
Mobirise
Mobirise

Dlaczego chcąc naśladować i czcić Serce Jezusa, pragniemy zawierzyć parafię Niepokalanemu Sercu Maryi? 

Odpowiedzi udzielają nam św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II oraz Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
Odpowiedź na to pytanie znaleźli w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” świętego Ludwika Marii Grignion  
de Montforta:

[139]„jest rzeczą słuszną, a dla chrześcijanina nadzwyczaj zbawienną,
ofiarować się całkowicie Najświętszej Maryi Pannie […], aby tym doskonalej należeć do Pana Jezusa.
Dobry Pan Jezus raczył zamknąć się w łonie Najświętszej Panny jako jeniec i niewolnik z miłości
i być Jej poddanym i posłusznym przez lat trzydzieści.  

Otóż tu, powtarzam, gubi się rozum ludzki, kiedy rozważa o postępowaniu Mądrości Wcielonej, która choć mogła, nie chciała oddać się ludziom wprost,  lecz przez Najświętszą Dziewicę.

Jezus nie chciał przyjść na świat w wieku dojrzałym bez zależności od kogokolwiek, lecz jako biedne dzieciątko,  zależne od starań i opieki Matki Najświętszej.  Mądrość nieskończona, trawiona bezmiernym pragnieniem uwielbienia Boga Ojca  
i zbawienia ludzi, nie znalazła skuteczniejszego
i odpowiedniejszego środka nad poddanie się we wszystkim Najświętszej Dziewicy, nie tylko przez pierwsze osiem, dziesięć lub piętnaście lat życia, jak inne dzieci, lecz przez lat trzydzieści.  
Słowo Wcielone oddało Bogu, swemu Ojcu, więcej chwały wtedy, kiedy było poddane Najświętszej Dziewicy i od Niej zależne,  niż gdyby poświęciło te trzydzieści lat na czynienie cudów, na głoszenie Słowa Bożego po całej ziemi, na nawracanie wszystkich ludzi, inaczej bowiem  czyniłoby to wszystko.  
Jak bardzo wielbi Boga, kto za przykładem Jezusa poddaje się Maryi!
Czy mając przed oczyma tak widoczny i znany powszechnie przykład, będziemy tak nierozumni,
by myśleć, że znajdziemy doskonalszy i łatwiejszy sposób uczczenia i uwielbiania Boga nad ten,
by za przykładem Jezusa poddać się Maryi?”
       
Mobirise

        

W centrum mojego życia, tym z którym idę jest Jezus Zbawiciel.
Na Niego patrzę,
Jego naśladuję, On mnie ocalił, 
dojrzewam w Jego Najświętszym Sercu;

a wszystko to dokonuje się poprzez poddanie się opiece  Matki Najświętszej.
   
    
Mobirise

        

Modlitwa o dobre życie
Najświętsze Serce Jezusowe.
Zdroju wszelkiego dobra.
Wielbię Ciebie,
miłuję i szczerze żałuję za moje grzechy.  
Ofiaruję Ci moje ułomne serce.
Uczyń je pokornym, cierpliwym, czystym i we wszystkim zgodnym z Twoją wolą.
Spraw, bym żył w Tobie i dla Ciebie umarł.
Chroń mnie przed niebezpieczeństwem, pocieszaj w smutku, obdarz zdrowiem, wspomagaj
w codziennych potrzebach,  
błogosław wszystkiemu, co czynię i ześlij łaskę
szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa codzienna
Najświętsze Serce Jezusowe,
dzisiaj pragnę żyć w Tobie,
w Twojej łasce, trwając w niej za wszelką cenę.
Trzymaj mnie z dala od grzechu i umocnij moją wolę, pomagając mi czuwać nad zmysłami, wyobraźnią i sercem.  Pomóż mi naprawić moje błędy, będące źródłem grzechu.  
O to Cię błagam, Panie Jezu, przez Maryję,
Twoją Niepokalaną Matkę. Amen.

 
Modlitwa za rodzinę
Boskie Serce Jezusa, spraw, aby moja rodzina
była zawsze ukryta w Twoim Najświętszym Sercu.
Ochraniaj ją w niebezpieczeństwach,
pomagaj w przeciwnościach, pocieszaj w uciskach,
udzielaj jej tego, co niezbędne w jej potrzebach duchowych i materialnych.
Twoje błogosławieństwo i Twoja miłość
niech spoczną na niej na zawsze. Amen.

  
  Pobierz tekst modlitw (naciskając ikonę) 
Mobirise

        Ks. arcybiskup Mokrzycki  przekazał nam

na zawsze relikwie św. Jana Pawła II

w dn. 04.07.21 
   
    
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

LANDSCAPE

Mobirise

ARTWORK

Mobirise

NATURE

Mobirise

ARTWORK

Mobirise

MOUNTAIN

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved