Akt strzelisty

Święte Serce Jezusowe, przyjdź Królestwo Twoje.

Wydarzenia 2020

Niech zawsze i wszędzie będzie znane, kochane, chwalone,
sławione, uwielbiane, czczone i wysławiane Boskie Serce Jezusa
przez Niepokalane Serce Maryi.
Niech będzie chwalone i błogosławione w każdym miejscu i przez wszystkie narody Eucharystyczne Serce Jezusa,
i pełne boleści Niepokalane Serce Maryi. Amen.

24.12.2020

Boże Narodzenie 2020 

Bożej nadziei,
Bożego miłosierdzia,
Bożej pociechy,
Bożej hojności i czułości
z serca życzymy 
duszpasterze

18.10.2020

Dzień modlitwy parafii za wstawiennictwem
św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, pokornie prosimy dla naszej parafii
o szacunek do sakramentów świętych
i o łaskę czuwania nad stanem sumienia i duszy.

17.10.2020

BIERZMOWANIE 2020 - ks.bp. Marek Szkudło udzielił sakramentu bierzmowania 54 kandydatom.  

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.
Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.
Proszę Cię o Twoje dary.
Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę,
którą Ty jesteś, mój Boże.
Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może pojąć,
zrozumiał prawdy wiary.
Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegał
w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości,
i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone
mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobąna modlitwie,
abym patrzył na ludzi jak na braci,
a na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki.
Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej,
bym lękał się grzechu,  który Ciebie Boże obraża. Amen.  

16.09.2020

MSZA ŚWIĘTA W CUDOWNEJ KAPLICY
W INTENCJI CAŁEJ PARAFII

Tobie, Maryjo, zawierzamy życie i losy całej parafii.
Tobie, Maryjo, dziękujemy za opiekę i wszelkie łaski.
Ciebie chcemy wychwalać i Tobie służyć.
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

22.06.2020

MSZA ŚWIĘTA W UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ

" Kto kocha, ten pragnie ulżyć osobie kochanej w bólu, cierpieniu.
Oto istota zadośćuczynienia Sercu Jezusa."
o. dr hab. Sławomir Ledwoń OFM

CZERWIEC 2020 / PAŹDZIERNIK 2020

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020 

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu przed komunią świętą 
"Wszechmogący, wieczny Boże!
Oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia,
jak nieczysty do źródła miłosierdzia,
jak ślepy do światła wiecznej jasności,
jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, Panie, abyś dzięki swej hojności i dobroci
uleczył moją słabość, obmył moje grzechy,
rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo
i okrył nagość moją, abym mógł przyjmować chleb aniołów,
Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą,
skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą,
z takim skupieniem i uwagą, jak tego wymaga
cześć dla tego Chleba i moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko
znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej,
lecz istotę i całą moc tego sakramentu.
Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć ciało Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wziął On z Maryi Dziewicy,
abym mógł być włączony w Jego Ciało mistyczne
i zaliczony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie
wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego,
którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki
pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen. "CZERWIEC 2020 / PAŹDZIERNIK 2020Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po komunii świętej 
 "Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze Święty,
wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika,
niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi,
a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył
najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie
wyrokiem potępienia, ale niech będzie zbawiennym zadatkiem
Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary
i puklerzem dobrej woli.
Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie
pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość,
pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty.
Niech mi będzie mocną obrona przeciw zasadzkom nieprzyjaciół
tak widzialnych jak i niewidzialnych.
Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe.
Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie
szczęśliwym zakończeniem mojego żywota.
Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika
raczył doprowadzić do Twej niewymownej uczty,
na której z Twoim Synem i Duchem Świętym
jesteś dla nas, swoich wybranych prawdziwą światłością,
całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem,
pełnią szczęśliwości i doskonałą radością. Amen."

29.02.2020

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

W dniach od 26.02 do 29.02 w naszej parafii odbywały się rekolekcje pt. "'Wiem, Komu uwierzyłem'. Nie można kochać kogoś, kogo nie znam".
Rekolekcje poprowadził ojciec dr hab. Sławomir Ledwoń OFM, wykładowca teologii fundamentalnej, któremu składamy serdeczne Bóg zapłać za głoszone katechezy. Rekolekcje zakończyła Msza Święta sprawowana w intencji chorych i starszych parafian, w czasie której 180 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych.

02.02.2020

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

"Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32)

Jak co roku, w dniu 2 lutego, obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, kończąc tradycyjny ( a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego)  okres Bożego Narodzenia.
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego i pięknego przeżywania tego czasu - kapłanom, siostrom, osobom budującym stajenki, dekorującym naszą świątynię, dbającym o porządek, kolędnikom misyjnym, służbie ołtarza, chórowi, muzykom, dzieciom i młodzieży, która przygotowała jasełka i dzisiejszą inscenizację oraz wszystkim drogim parafianom, którzy
z wiarą adorowali Boże Dziecię w Najświętszym Sakramencie i w szopce. 
Za wspólne przeżywanie tego świętego czasu - Bóg zapłać.

23.02.2020

BAL 2020 

W niedzielne popołudnie pod drzwi domu parafialnego zaczęły podjeżdżać karoce, limuzyny i rumaki. Na bal karnawałowy przybyli klauni, kowboj, księżniczki, czarownice, biedronki, anioł, smok, miś, myszki, gepart, szturmowiec z "jasnej strony Mocy", piraci, a nawet Spiderman. Imprezę zabezpieczali, znakomicie się bawiąc, młoda lekarka, siostra pielęgniarka i strażak. Przybyli także bohaterowie filmu "Faceci w czerni". Tańcom, hulankom, łamigłówkom, malowaniu buziek i dobrej zabawie nie było końca.  
A opiekunowie, no cóż, bawili się jak dzieci.  Wszystkim uczestnikom, szczególnie tym najmłodszym, i organizatorom serdecznie dziękujemy. 

11. 01.2020

KOLĘDNICY MISYJNI 

11 stycznia 2020 roku po raz kolejny odbyło się w naszej parafii Misyjne Kolędowanie, w którym uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej nr 4
i nie tylko.

Akcja ta była poświęcona dzieciom z Amazonii, a środki które zostały zebrane w kwocie 7785,32 w całości zostaną przekazane na ich potrzeby.

Całe to przedsięwzięcie nie odbyłoby się, gdyby nie pomysł i organizacja siostry Longiny, za co serdecznie dziękujemy.
Wielkie podziękowania należą się dzieciom, które w ten sposób rozpoczęły swoje ferie zimowe.
Ukłony należą się także siostrom, Córkom Bożej Miłości, które oddały swój czas, by towarzyszyć dzieciom w trakcie kolędowania.
Ogromne podziękowania dla wszystkich rodziców, że wyrazili zgodę
na uczestnictwo dzieci, rodzicom, opiekunom za opiekę podczas kolędowania.
Bóg zapłać księdzu Adamowi Słocie za wspólną modlitwę, błogosławieństwo
i rozesłanie grup kolędników.     

AD 2020/WYDARZENIA 

50-lecie chóru
Cantantes Domino

Ważne daty:
02.02.1970 - powstanie chóru pod batutą siostry Antonetty Dadok
z inicjatywy ks. proboszcza Anzelma Skrobola
29.03.1970 - koncert inauguracyjny chóru
10.11.1985 - zdobycie I miejsca w I Jastrzębskim Przeglądzie Chórów Religijnych
im. ks. A. Skrobola, przejęcie batuty przez siostrę Dację Romańską
15.03.1993 - nadanie nazwy „Cantantes Domino” i poświęcenie sztandaru
1994 - nagranie „Raduj się świecie, przyszedł Pan” i „Chwalmy naszego Pana”
1990 - Krystian Dziuba prezesem chóru, ks. proboszcz Antoni Pudlik opiekunem
2004 - przejęcie batuty przez Stanisława Kolorza
2018 – opiekunem chóru zostaje ks. proboszcz Dariusz Neterowicz 

Życzenia na kolejne 50 lat

Dla J. S. Bacha muzyka była służbą bożą - 
nie miała nic wspólnego ze światowymi sukcesami. Bach opatrywał partytury skrótami S. D. G. – Soli Deo Gloria (Bogu Jedynemu Chwała) lub J. I. - Jesu iuva (Jezu pomóż). Nie były to puste słowa, lecz wyznanie wiary.


Bach był mistykiem.

"Ów mocny człowiek, który zarówno dzięki swoje rodzinie, jak swej twórczości tkwił w środku życia i świata, na którego wargach zdaje się rysować uśmiech dobrodusznej radości życia, wewnętrznie dla świata obumarł. Czekał na spotkanie z Bogiem" (A. Schweitzer, "Bach. Biografia").


Chórowi w kolejne 50 lat istnienia życzymy, by ciesząc się z obcowania z muzyką i służąc nią parafii odnajdywał w niej Boga, służył Mu i  "ze spokojem oczekiwał spotkania" z Nim (jak J. S. Bach), a swoim śpiewem wspierał parafian w drodze do nieba. 

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved