Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

PRZEPROWADZONE REMONTY 

CMENTARZ PARAFIALNY 

2020
Kontynuacja wycinki, nasadzeń, porządków na i wokół cmentarza - kliknij link, by zobaczyć postęp prac.

2019
Uporządkowanie cmentarza, postawienie
i poświęcenie nowego Krzyża Świętego na cmentarzu, wykonanie nowych nasadzeń.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w kościele, domu parafialnym i na probostwie

PRZENIESIENIE WYMIENNIKOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
na probostwo
i MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
w kościele, domu parafialnym
i na probostwie

Osiągnięto poprawę efektywności ogrzewania, przy równoczesnym przewidywanym obniżeniu kosztów ogrzewania.

USUNIĘCIE ŻRÓDŁA ZALEWANIA PIWNIC kościoła i domu parafialnego

WYMIANA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STRONY PROBOSTWA

RENOWACJA TABERNAKULUM

Wyczyszczenie
i doświetlenie "krzewu gorejącego" tabernakulum, wyczyszczenie 
wnętrza tabernakulum

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved