Z Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mobirise

Krzyż Swięty w ołtarzu głównym

W przebitym Sercu Ukrzyżowanego Pana Jezusa otwarte jest Serce
samego Boga. 
Patrząc do wnętrza Serca Zbawiciela, widzimy kim jest Bóg i jaki jest

Mobirise

Łaskami słynąca figura Jezusa
z Placu Doliny Pokoju w Fatimie

.

Poniedziałek

19. 04. 2021

PONIEDZIAŁEK
DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za ++ Jadwigę, Bolesława, Zygmunta
i Franciszka Wróblewskich, Mariannę
i Ryszarda Szczechów, dziadków
z obu stron  

8:00 Za ++ z rodziny Januszkiewiczów, Jana, Wiesława, Józefa
i dziadków oraz z rodziny Pliszków 

18:00 Za ++ męża Marka Sońtę, jego rodziców Stanisława i Marię
oraz dziadków z obu stron 

18:00 Za + Martę Starzyczną (intencja Teresy i Szczepana Paliczków z Piasku) 

Wtorek

20. 04 .2021

WTOREK
DZIEŃ POWSZEDNI

 7:00 Za + Elżbietę Kilar (intencja znajomych)

 8:00 Za ++ męża Leona, Małgorzatę, Ignacego Siwków, pokrewieństwo, Jana i Marię Kulików, córki, ich mężów, babcie, dziadków i dusze
w czyśćcu cierpiące

 18:00 Za ++ rodziców Stanisława i Janinę Młyńczyków, siostrę Czesławę, szwagra Józefa, dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych Marię i Andrzeja i dusze
w czyśćcu cierpiące

Środa

21. 04. 2021

ŚRODA
DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za ++ rodziców Emę
i Alberta Kowalczyków, brata Edwarda, szwagra, ++ teściów, dziadków,
++ z pokrewieństwa z obu stron  

8:00 Za + Mirosława Zienia 

18:00 Za ++ Waleskę
i Antoniego Hanusków, rodziców, rodzeństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Czwartek

22. 04. 2021

  CZWARTEK
DZIEŃ POWSZEDNI


7:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Barbary z okazji 70. rocznicy urodzin
oraz o Boże błogosławieństwo
dla rodziny 

8:00 Za ++ Krystynę Stalmach w 3. rocznicę śmierci, Agnieszkę, Pawła, Roberta i Barbarę Niezgodów
oraz ++ z pokrewieństwa
z obu stron  

18:00 Za ++ męża Władysława Bodzka w kolejną rocznicę śmierci
i ++ rodziców 

Piątek

23. 04 .2021

PIĄTEK
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski 

7:00 Za + Anielę Brzozę (intencja XVIII Róży Różańcowej) 

8:00 Za ++ Jana Koczora
i ++ z rodzin Koczorów, Ziemianinów i Bartonów 

18:00 Za + Józefa Kolorza w 1. rocznicę śmierci 

Sobota

24. 04. 2021

SOBOTA
DZIEŃ POWSZEDNI


7:00 Za ++ Marię Gawędę w 26. rocznicę śmierci, męża Władysława, syna Władysława i córkę Filomenę 

8:00 Za + Arkadiusza Klimeckiego 

18:00 Za ++ Zbigniewa Jagielnickiego
w 7. rocznicę śmierci, rodziców Annę
i Franciszka Jagielnickich 

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Niedziela

25. 04. 2021

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

7:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Alojzego Piksów, Wiktorię
i Augustyna Goików i ++ rodziny 

7:00 Za + Ritę Lieber 

8:30 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Krystyny i Dariusza
z okazji urodzin
oraz o Boże błogosławieństwo
dla dzieci Konrada i Darii 

9:45 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Jarosława Bilata
z okazji urodzin 

11:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Marii i Anny z okazji 70. rocznicy urodzin 

12:15 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Elżbiety
z okazji 80. rocznicy urodzin 

13:30 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Otylii Krzyżok z okazji kolejnej rocznicy urodzin 

16:00 Za ++ Irenę Morcinek, męża Władysława, Józefa
i Martę Salamonów
oraz ++ z pokrewieństwa 

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja z ofiar ze skarbonki)

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved