Z Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mobirise

Krzyż Swięty w ołtarzu głównym

W przebitym Sercu Ukrzyżowanego Pana Jezusa otwarte jest Serce
samego Boga. 
Patrząc do wnętrza Serca Zbawiciela, widzimy kim jest Bóg i jaki jest

Mobirise

Łaskami słynąca figura Jezusa
z Placu Doliny Pokoju w Fatimie

.

Poniedziałek

10. 08. 2020

PONIEDZIAŁEK
Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.

8:00 Za ++ Stefana i Annę Tymanów córkę, zięcia, Zofię, Franciszka i Jana Stenclów i dusze czyśćcowe 

18:00 Za ++ męża Herberta Kałużę
i ++ z pokrewieństwa 

18.00 Za + Barbarę Kijas (intencja sąsiadów z ul. Dworcowej)

Wtorek

11. 08 .2020

WTOREK
Wspomnienie św. Klary

8:00 Za + Stefanię Klink-Koziak (intencja syna Ireneusza) 

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Anny Koch
z okazji 93. rocznicy urodzin  

Środa

12. 08. 2020

ŚRODA
DZIEŃ POWSZEDNI

8:00 Za + syna i brata Grzegorza Zadrogę
w 5. rocznicę śmierci 

18:00 Za ++ męża Marcelego Zajdla
w 1. rocznicę śmierci,
syna Grzegorza

18:00 Za + Irenę Kuś (intencja sąsiadów z ul. Dworcowej)

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Czwartek

13. 08. 2020

 CZWARTEK DZIEŃ POWSZEDNI
Dzień fatimski

8:00 Za ++ męża Alojzego Wowrę w 4. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące 

17:00 Różaniec fatimski 

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii  

18:00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o siłę w walce z chorobą
i powrót do zdrowia
dla kuzynki Magdaleny

Piątek

14. 08 .2020

  PIĄTEK
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prez.i męcz.

8:00 Za ++ ojca Franciszka, mamę Helenę Kozyrę, Joachima Koloczka, Leona Kozieła, ++ z rodziny Mazurów,
Spanowskich  

18:00 Za ++ męża Wilhelma Pasternego
w 32. rocznicę śmierci, rodziców, teściów
i ++ z rodziny 

18:00 Za + Barbarę Kijas (intencja sąsiadów z ul. Dworcowej)

Sobota

15. 08. 2020

 SOBOTA
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7:00 Za ++ Leokadię
i Ryszarda, Irenę Kusiów, Huberta Psujkę, ++ z pokrewieństwa 

8:30 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie
i potrzebne łaski dla Teodora Dziendziela
z okazji urodzin 

11:00 Za + Helenę Chłódek w 4. rocznicę śmierci 

12:15 Za + Dorotę Walę
w 2. rocznicę śmierci 

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie wszelkie potrzebne łaski
dla Józefy Nyrek z okazji 80. rocznicy urodzin  

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Niedziela

16. 08. 2020

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za + Zofię Grzyb 

8:30 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
dla Wiesława
z okazji urodzin  

11:00 Za + Eugeniusza Sochę w 1. rocznicę śmierci 

12:15 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa w intencji Michaliny Joanny Główczyk, jej rodziców, chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

18:00 Za ++ męża Antoniego w 5. rocznicę śmierci, syna Bogdana, rodziców Jadwigę i Józefa Skrzyszowskich 

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

© Copyright 2019 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001
 All Rights Reserved