Z Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mobirise

Krzyż Swięty w ołtarzu głównym

W przebitym Sercu Ukrzyżowanego Pana Jezusa otwarte jest Serce
samego Boga. 
Patrząc do wnętrza Serca Zbawiciela, widzimy kim jest Bóg i jaki jest

Mobirise

Łaskami słynąca figura Jezusa
z Placu Doliny Pokoju w Fatimie

.

Poniedziałek

08. 03. 2021

PONIEDZIAŁEK
Dzień powszedni

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:00 Za ++ mamę Pelagię
i ojca Franciszka Sławików, dziadków Emilię
i Emanuela Sosnów, Annę
i Pawła Sławików, ++ z pokrewieństwa 

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Heleny z okazji urodzin i imienin 

18:00 Za + Mieczysława Kłysika 

Wtorek

09. 03 .2021

WTOREK
Dzień powszedni

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:00 Za ++ Krystiana Marcola, jego rodziców Marię i Hermana
oraz Bronisławę
i Franciszka Polników 

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisława Kabuta z okazji urodzin 

Środa

10. 03. 2021

ŚRODA
Dzień powszedni

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:00 Za ++ męża Józefa Brzozę w 2. rocznicę śmierci, zmarłych
z rodziny Brzozów i dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Za ++ braci Kazimierza, Eugeniusza, rodziców Elżbietę
i Ludwika Poloczków,
++ z pokrewieństwa 

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Czwartek

11. 03. 2021

     CZWARTEK
Dzień powszedni

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:00 Za ++ rodziców Leopolda i Annę Młotków 

18:00 Za + Alfonsa Gajdę w 1. rocznicę śmierci 

Piątek

12. 03 .2021

PIĄTEK
Dzień powszedni 

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:00 Za ++ Leonardę Paruzel w 1. rocznicę śmierci, męża Józefa
i ++ z pokrewieństwa
z obu stron 

18:00 Za ++ Stanisława Wiśnickiego i jego rodziców Annę
i Stanisława, + Mariana Tujka w 3. rocznicę śmierci 

Sobota

13. 03. 2021

SOBOTA
Dzień powszedni

7:00 Za ++ rodziców Dorotę i Jana Marcolów, ++ z rodzin Marcolów, Mazurów i Niezgodów 

8:00 Za + Stefanię Szulc 

18:00 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii 

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Niedziela

14. 03. 2021

IV NIEDZIELA 
 WIELKIEGO POSTU

7:00 Za + Stefanię Szulc 

8:30 Za ++ dziadków Józefa i Annę
oraz ++ Gertrudę
i Roberta 

9:45 Za ++ Henrykę
i Franciszka Mężyków, Janinę i Piotra Krzeczków 

11:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski, dar powołania, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla siostry Longiny z okazji imienin 

12:15 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Tomasza
z okazji 18. rocznicy urodzin 

13:30 Za ++ brata Emila Dziendziela, rodziców Franciszka i Emilię Dziendzielów, Rozalię Nikiel, Marię i Józefa Łomozików i dusze
w czyśćcu cierpiące 

16:00 Za + Jana Trojańczuka 

18:00 Za ++ Małgorzatę
i Stanisława Kiesiów, Hildegardę Kołeczko,
++ z rodzin Kiesiów, Kołeczków i dusze
w czyśćcu cierpiące 

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001
 All Rights Reserved