Z Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mobirise

Krzyż Swięty w ołtarzu głównym

W przebitym Sercu Ukrzyżowanego Pana Jezusa otwarte jest Serce
samego Boga. 
Patrząc do wnętrza Serca Zbawiciela, widzimy kim jest Bóg i jaki jest

Mobirise

Łaskami słynąca figura Jezusa
z Placu Doliny Pokoju w Fatimie

.

Poniedziałek

19. 10. 2020

PONIEDZIAŁEK
DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za + Stefana Hufnagela (intencja bratowej Reni z Jarkiem
i rodziny Eisztatów)  

8:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa dziękując
za szczęśliwie przepracowanie 45 lat
i przejście na emeryturę
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata  

18:00 Za ++ Mariusza Menżyka w 7. rocznicę śmierci, brata Bartosza
w 15. rocznicę śmierci
i + ojca Henryka Gromika 

18:00 Za ++ Józefę Wdowczyk i Różę Salamon (intencja Funduszu Stypendialnego) 

Wtorek

20. 10 .2020

WTOREK
Wspomnienie św. Jana Kantego, prez.

7:00 Za Marię Salamon (intencja sąsiadów) 

8:00 Za ++ Elżbietę
i Alfonsa Kubiców

8:00 Za ++ mamę Luizę Chmielowiec, ojca Józefa, brata Jarosława, ++ z obu stron 

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla Piotra Sobierańskiego  

18:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie dla siostry Longiny (od dzieci komunijnych z klasy IV c)  

Środa

21. 10. 2020

ŚRODA
DZIEŃ POWSZEDNI

 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja z ofiar ze skarbonki)

 8:00 Za ++ Irenę
i Mariana Karczów, ++ z rodziny Karczów, Szyjów, Penkałów, Worynów

 8:00 Za + Sebastiana Gałuszkę

18:00 Za ++ Lidię Żuk w 14. rocznicę śmierci, męża Tadeusza, ++ z pokrewieństwa Żuków, Stanasiuków, Kierzkowskich

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Czwartek

22. 10. 2020

   CZWARTEK
Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap. 

7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja z ofiar ze skarbonki) 

8:00 Za ++ Józefa Koczora, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Koczorów, Goryczków 

18:00 Za ++ rodziców Józefa i Annę Szpitalnych, męża Franciszka, brata Stanisława, teściów, ++ z pokrewieństwa,
dusze w czyśćcu cierpiące  

Piątek

23. 10 .2020

  PIĄTEK
DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za + Krystynę Kadłubińską (od siostry Wiesławy z rodziną
z Tychów)  

8:00 Za Adelajdę Bryłę (intencja sąsiadów
i przyjaciół)

8:00 Za ++ rodziców Alojzego i Marię Dziubów 

18:00 Za ++ Irenę
i Henryka Nowakowskich 

Sobota

24. 10. 2020

 SOBOTA
DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za ++ Agnieszkę Ostrzołek w 2. rocznicę śmierci, męża Pawła 

8:00 Za ++ rodziców Helenę i Stefana, brata Zdzisława, krewnych
z rodziny Bełdowskich
i Jurczyków 

10:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa w intencji Wspólnoty św. Mikołaja 

15:30 Ślub Michaliny Polok i Norberta Bogusiewicza 

18:00 Za ++ rodziców Dorotę i Zygmunta Warlewskich, ++ z rodziny Warlewskich i Pardubickich 

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Niedziela

25. 10. 2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego 

7:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla Jadwigi i Andrzeja Płonków z okazji 60. rocznicy ślubu 

8:30 Za ++ z rodziny Drużyńskich i Skarbków 

8:30 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ks. Władysława Kolorza w 70. rocznicę urodzin
i 45. rocznicę
kapłaństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla Rozalii Falenty z okazji urodzin  

9:45 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa

11:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie dla siostry Longiny (intencja dzieci z klasy III A) 

12:15 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
z podziękowaniem
za wszelkie otrzymane dobro, z prośbą
o dalszą opiekę
i błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Eugeniusza
i Elżbiety Gajdów
w 40. rocznicę ślubu
oraz o potrzebne łaski dla Ireny Gajdy w 85. rocznicę urodzin
Po Mszy Świętej błogosławieństwo rocznego dziecka Ignacego Mazurka  

18:00 Za ++ Erwina Dworoka, jego rodziców,
z pokrewieństwa, teściów, dziadków z obu stron, kapłanów, misjonarzy, siostry zakonne i dusze
w czyśćcu cierpiące 

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

© Copyright 2019 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001
 All Rights Reserved