Z Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mobirise

Krzyż Swięty w ołtarzu głównym

W przebitym Sercu Ukrzyżowanego Pana Jezusa otwarte jest Serce
samego Boga. 
Patrząc do wnętrza Serca Zbawiciela, widzimy kim jest Bóg i jaki jest

Mobirise

Łaskami słynąca figura Jezusa
z Placu Doliny Pokoju w Fatimie

.

Poniedziałek

06. 09. 2021

DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za + Anielę Materę (intencja sąsiadów)

8:00 Za ++ Ryszarda Pawlika w 20. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teścia i pokrewieństwo
z obu stron

18:00 Za ++ tragicznie ks. Leszka Czyża w rocznicę śmierci, 
+ jego mamę Łucję, ++ z rodzin z obu stron, kapłanów, zakonników, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Za + Marka Sońtę (intencja koleżanek i kolegów z KWK Jastrzębie Bzie) 

Wtorek

07. 09 .2021

DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za + Zbigniewa Klimę (intencja pracowników Publicznego Przedszkola nr 15

8:00 Za ++ rodziców, trzech braci, Jana Pliszkę, siostrę Marię, ++ z rodzin Firutów, Januszkiewiczów
i Janików 

18:00 Za ++ Andrzeja Sładkowskiego
w 1. rocznicę śmierci, 
++ rodziców Alfonsa
i Łucję Sładkowskich, Gabriela i Blandynę Sładkowskich, Lidię Wolny, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów i dusze
w czyśćcu cierpiące

Środa

08. 09. 2021

Święto Narodzenia NMP 

7:00 Za + Franciszka Suberlaka (intencja rodziny Szybistych)

8:00 Za ++ Rocha Cebulę, córkę Bronisławę Krysiak, Piotra i Krystynę Cebulów, ++ z pokrewieństwa
z rodzin Cebulów
i Kempnych

18:00 Za ++ Małgorzatę
i Alojzego Pawliczków,
++ rodziców i teściów

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Czwartek

09. 09. 2021

DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za ++ Jerzego, Grzegorza, Józefa
i Krystynę Szlagów

8:00 Za ++ Józefa Idziego, Annę i Jana Sikorów, Dorotę i Antoniego Hojków oraz ++ z rodziny Sikorów i Idzich

18:00 Za + Józefę Wdowczyk

Piątek

10. 09 .2021

DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za + Mariana Reśkę (intencja s. Haliny)

8:00 Za + męża Marka Kucaja w 1. rocznicę śmierci 

18:00 Za ++ Bogdana Konska, ++ z rodzin Frydrychów, Olszarów, Konsków

Sobota

11. 09. 2021

DZIEŃ POWSZEDNI

7:00 Za ++ rodziców Martę i Franciszka Podeszwów, 
++ Wiktorię i Józefa Chmielów, męża Zbigniewa, ++Jadwigę, Franciszka, Kazimierza
i Jana

8:00 Za ++ Ludwika i Julię Figasów, córki, syna, synowe, wnuków, Jolantę Wojtaszek

18:00 Za ++ Helenę
i Lucjana Kamińskich, Otylię i Eliasza Janowskich 

Po Mszy Świętej chrzest Antoniego Zygmunta Nawrota i  Brayana Piotra Furmana

Poniedziałek

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Premium

$ 30 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Standard

$ 20 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Niedziela

12. 09. 2021

UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ,
głównej patronki archidiecezji 

7:00 Za ++ Marię i Henryka Psujków, synów Huberta, Rudolfa, Edwarda, ++ z rodzin Psujków, Goryczków, Fiołków

8:30 Za ++ mamę Pelagię, ojca Franciszka Sławika, dziadków
Emilię i Emanuela Sosnów, Annę i Pawła Sławików,
++ z pokrewieństwa

9:45 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa 
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Władysława
z okazji 80. rocznicy urodzin (intencja chóru parafialnego)

11:00 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa 
z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Hanny

12:15 Ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Hanny
z okazji 18. rocznicy urodzin

Po Mszy Świętej chrzest Zofii Sobczyk

18:00 Za ++ ojca Gotfryda Kwaśniaka, dziadków Wiktorię i Jana Kwaśniaków, ++ z rodziny 

  10 99

MONTHLY

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

Engagement session

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved