REMONTY 

PRZEPROWADZONE REMONTY 

w parafii w 2020
- kontynuacjawycinki i porządków
na cmentarzu i w jego otoczeniu

w parafii 2018 - 2019
 - czyszczenie, malowanie i bieżące remonty domu parafialnego
- prace remontowe i porządkowe na probostwie
- uporządkowanie "szpitala"
- wymiana  kanalizacji deszczowej od strony probostwa
- remont biblioteki
- remont i malowanie salki ministrantów
- renowacja tabernakulum
- przeniesienie wymiennikowni ciepła ze "szpitala"
na probostwo
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kościele i na probostwie
- uporządkowanie cmentarza, postawienie nowego Krzyża, nowe nasadzenia na cmentarzu

Prace posuwają się sprawnie dzięki szczodrości parafian. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się swoją pracą i ofiarami
w przeprowadzone remonty. Bóg zapłać.

PLANOWANE REMONTY 

w parafii od 2019

REMONT DACHU - rozpoczęte prace przygotowawczo-projektowe / pozyskiwanie i gromadzenie funduszy / negocjacje z konserwatorem zabytków

 
(kliknij w ikonę i zobacz dlaczego ten remont jest KONIECZNY  )


POZYSKIWANIE FUNDUSZY

 - kolekty parafialne na remont dachu
- darowizny od osób fizycznych i prawnych na cele kultu religijnego (TO WYGODNA FORMA WSPIERANIA DZIEŁ REMONTOWYCH, POZWALAJĄCA NA OBNIŻENIE PŁACONYCH PODATKÓW)

- inne źródła finansowania  (dotacje, Fundusz Kościelny, Fundusze Europejskie) 

MOGĘ  / CHCĘ POMÓC

kliknij w ikonę i skontaktuj się z kancelarią, by zaoferować pomoc.

© Copyright 2019 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001
 All Rights Reserved