Modlitwa przed Mszą Świętą
(świętej Faustyny)  

Składam dziś moje serce na patenę, na której jest złożone
Twoje Serce Jezu i ofiaruję się dziś razem z Tobą Bogu Ojcu Twojemu
i mojemu,  jako ofiara miłości i uwielbienia.  
Jezu Miłosierny, z tęsknotą spieszyłeś do Wieczernika,
aby zakonsekrować hostię, którą ja mam przyjmować w swoim życiu.
Pragnąłeś Jezu zamieszkać w moim sercu,
Twoja żywa Krew łączy się z moją krwią.
Moje serce zamyka Wszechmogącego, Nieogarnionego.
Jezu, udzielaj mi swego Bożego życia,
niech Twoja czysta i szlachetna krew pulsuje całą mocą w moim sercu.  
Oddaję Ci całą moją istotę, przemień mnie w siebie i uczyń mnie zdolną do pełnienia we wszystkim Twojej świętej woli. Amen.

Mobirise

Msza Święta

Eucharystia jest ośrodkiem i szczytem całego życia sakramentalnego, poprzez które każdy chrześcijanin doznaje zbawczej mocy Odkupienia, poczynając od misterium Chrztu świętego (JPII, Redemptor hominis). 

Eucharystia objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego (Lumen gentium, Vaticanum II). 

Ofiara eucharystyczna jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (JPII, Ecclesia de Eucharistia).  

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom” (JPII, Ecclesia de Eucharistia). Jak pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej 
Trzeba o tę łaskę pokornie prosić Matkę Najświętszą.

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved