Akt strzelisty

Święte Serce Jezusowe, przyjdź Królestwo Twoje.

Dzieci

Chórek dziecięcy 

Sobota 10:00
w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest pani Magdalena Lenartek.

Dzieci Maryi

Piątek 16:00
w salce katechetycznej pod kościołem

Opiekunem grupy jest siostra Longina.

Koło Misyjne "Promyki"

Piątek 16:00
w szkole 

Opiekunem grupy jest siostra Christiana.

Koraliki różańcowe

okazjonalnie

Zespół "Serduszka"

Sobota 8:45
w salce ministrantów

Opiekunem grupy jest siostra Grażyna.

Młodzież

Ministranci i lektorzy 

Sobota 8:30
w salce pod kościołem

Opiekunem grupy jest ks. Adam Bojdoł.

Oaza Młodzieżowa

Piątek 18:00
rozpoczynamy uczestnictwem we Mszy Świętej w kościele

Opiekunem grupy jest ks. Adam Bojdoł.

Parafialna Orkiestra Dęta

Piątek 19:00
w domu parafialnym 

Opiekunem grupy jest pan Joachim Paczyński i ks. proboszcz.

Dorośli 

Akcja katolicka 

okazjonalnie 
w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz.

Apostolat Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci 

2 razy w roku

Apostolat Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest grupą osób modlących się przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa o dobrą śmierć dla nas wszystkich.

Chór "Cantates Domino"

Poniedziałek 17:00
w domu parafialnym 

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz.

Domowy Kościół

co miesiąc wg. ustaleń
w domach rodzin

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.

Duchowa adopcja dziecka poczętego

2 razy w roku (25.03. i 08.12)
w kościele

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz..

Franciszkański Zakon Świeckich

każda I niedziela miesiąca 15:30 w domu parafialnym 

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.
Franciszkański Zakon Świeckich gromadzi ludzi świeckich pragnących naśladować założyciela – św. Franciszka z Asyżu. Jego początki sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących
w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii.

Franciszkański Zakon Świeckich jest społecznością duchową dla ludzi wszystkich stanów – mężczyzn i kobiet, stanu wolnego
i małżeńskiego. Warunkiem przyjęcia do niego jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 lat.. Zakon ma swoją Regułę, Konstytucję i Rytuał.

Zasadniczym celem formacji franciszkanów świeckich jest coraz pełniejsze odkrywanie własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną – nawrócenie, oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania
i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami, szerzenie w środowisku pracy i w domu pojęcia powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie
i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia, jak chociażby bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota, której członkowie nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją
w swoim środowisku cywilnym i zawodowym, wpływając na niego poprzez własne świadectwo. Zachęcał do tego św. Jan Paweł II: „Na mocy profesji franciszkańskiej jesteście wezwani do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie poprzez uważną wierność Kościołowi, ofiarując waszym duszpasterzom synowskie posłuszeństwo i współpracę”.

Grupa modlitewna Otwartego Serca Pana Jezusa

Wtorek 18:30 (po Mszy Świętej wieczornej) w kościele

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.

Grupa nocnej adoracji 

każdy III piątek miesiąca w kościele

Opiekunem grupy jest pan Mariusz Ratomski ( kontakt/zapisy: tel. 502 342 002, e-mail: mariusz.ratomski@gmail.com )
W każdy trzeci piątek miesiąca zapraszamy na nocną adorację Najświętszego Sakramentu w intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Wspólnota świętego Mikołaja 

sobota 10:00 w kościele

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich i siostra Grażyna.
Wspólnotę Świętego Mikołaja tworzą osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice. Grupa liczy ok 50 osób. W pracach wspólnoty uczestniczy siostra Grażyna. Spotkania odbywają się regularnie w trzecie soboty miesiąca.
Rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 sprawowaną w intencji solenizantów z danego miesiąca. Po niej następuje spotkanie w salce i poczęstunek połączony ze wspólną zabawą.

Katecheza dorosłych

co 2 tygodnie w środy 16:30 w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.
Spotkania mają formę wykładów połączonych z dyskusją na wybrane tematy.

Krąg biblijny 

co 2 tygodnie w środy 18:30 po Mszy Świętej wieczornej  w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.
Krąg biblijny rozważa wybrane fragmenty tekstu Słowa Bożego.

Legion Maryi

środa 16:00 w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest ks. Michał Mnich.
Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa Legionu Maryi pochodzi od legionów rzymskich, gdyż ma być on „niepokonaną armią doprowadzającą wszystkich do Chrystusa i szerzącą królestwo Boże w świecie”.

Na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych członkowie zachęcani są do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta. Uczestniczą także w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu – modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie działalności misyjnej wśród mieszkańców parafii. Legioniści odwiedzają chorych i samotnych w szpitalach, domach, domach opieki, rozważają Pismo Święte, adorują Najświętszy Sakrament, prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przede wszystkim jednak własnym przykładem i stylem życia starają się prowadzić innych do Boga.

        

Seniorzy 

piątek 8:00
w kościele,
po Mszy Świętej spotkanie
w bibliotece

Zespół charytatywny 

według potrzeby w domu parafialnym

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz

Żywy Różaniec

co miesiąc w I sobotę miesiąca 17:00 
w kościele

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved