Akt strzelisty

Słodkie Serce Jezusowe, spraw, bym wiecznie Ciebie miłował.
ks. Henryk Gajda, 14.VI.1964
ks. Edward Swoboda, 5.VI.1967
ks. Roman Kopiec, 24.VI.1968
ks. Władysław Kolorz
ks. Andrzej Gawełczyk
ks. Leszek Czyż, Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców, 2.VI.1984
ks. Jarosław Janusz, 2014

DUSZPASTERZE

ks. Dariusz Neterowicz
proboszcz 2019
administrator 2018

Wikariusze
ks. Adam Słota, od 2018
ks. Adam Bojdoł, od 2019

Inni kapłani
ks. Edward Swoboda, emeryt
ks. Franciszek Salamon, emeryt
ks. Alojzy Wiatrok, SVD, kapelan Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 2003, przynależy do domu zakonnego
w Rybniku

© Copyright 2019 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001
 All Rights Reserved