Akt strzelisty

Niechaj Najświętsze Serce Jezusowe wszędzie dozna miłości.

Mobirise

Mobirise

 • Początki istnienia parafii sięgają XIX wieku, kiedy to w Jastrzębiu odkryto źródła leczniczej solanki jodowo-bromowej, co spowodowało napływ kuracjuszy i wszczęcie nowych inwestycji budowlanych. Od początku przeplatały się losy mieszkańców, zakładu leczniczego dla kuracjuszy nazwanego Zakładem Maryi oraz sióstr posługujących w nim, dlatego nie można mówić o historii parafii bez przypomnienia roli dr. Mikołaja Witczaka w rozbudowie Zakładu Maryi i Domu św. Józefa, roli sióstr boromeuszek i ich kapelanów (ks. Franciszka Macherskiego, o. Ludwika Kasperczyka, ks. Roberta Przewodnika). Warto wspomnieć, że do rozpoczęcia budowy kościoła przyczyniła się słuszna obawa przed konfiskatą całego budynku Zakładu Maryi w latach 50. XX wieku. Szczegółowe informacje znajdują się w ZAPISKACH KRONIKARZA
 • Historia parafii rozpoczyna się 17 września 1950, kiedy to przystąpiono do adaptacji istniejącej kaplicy na kościół parafialny. Pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej i zmian kadrowych, dzięki Bożej pomocy i zaangażowaniu kapelanów oraz mieszkańców, remont zakończono w 1951. Jego Eminencja ks. bp Herbert Bednorz poświęcił kościół 10 czerwca 1951.
 • Samodzielna parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa została erygowana 15 grudnia 1951 przez Jego Eminencję ks. bp. Stanisława Adamskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Robert Przewodnik. Kolejni proboszczowie kontynuowali jego pracę duszpasterską i administracyjną. Dotychczas posługę pełnili:
 • - ks. Robert Przewodnik (okres 1951-1957)
 • - ks. Józef Ryszka (okres 1957-1959)
 • - ks. Piotr Jasiok (okres 1959-1969)
 • - ks. Anzelm Skrobol (okres 1969-1990)
 • - ks. Antoni Pudlik (okres 1990-2018)
 • - ks. Dariusz Neterowicz (okres od 2018 - bieżący)
 • Na przestrzeni lat kościół i przyległości znacznie się zmieniły, dostosowując teren do potrzeb parafii, zarazem otwierając tym samym drogę pracom nad nowym wystrojem (1999-2000). Ten zmieniał się kilkakrotnie. Kościół, cmentarz, droga krzyżowa oraz budynki parafialne rozrosły się. Oryginalne: ołtarz posoborowy, sedilia oraz ambonkę ówczesny proboszcz, ks. Antoni Pudlik, przekazał kościołowi św. Brata Alberta w Jastrzębiu. Nowe są m.in. ołtarze główny i soborowy, tabernakulum, ambonka, krzyż procesyjny, chrzcielnica, świecznik paschalny i witraże.  
 • O licznych dziełach duchowych i materialnych podejmowanych w ciągu prawie 70 lat istnienia parafii, szczególnie zaś w okresie kiedy proboszczem był ks. Antoni Pudlik, warto przeczytać  w  ZAPISKACH NA 65 LECIE PARAFII. 
 • Obecnie od 2018 trwają liczne prace porządkowe, konserwacyjno-remontowe na terenie domu parafialnego, szpitalika, kościoła, probostwa i obejścia kościoła. W 2019 uporządkowano cmentarz i poświęcono nowy Krzyż na cmentarzu, wyremontowano tabernakulum i rozpoczęto przygotowania do remontu dachu.  
 • Od początku zakony żeńskie były blisko związane z parafią. Obecnie działają trzy: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza. W parafii działają także liczne grupy parafialne. 
 • 70 lat parafii i przesłanie na kolejne lata (przeczytaj koniecznie)

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved