Akt strzelisty 

Serce Jezusowe, w Tobie pokładam moją ufność.

Bierzmowania udziela się w VIII klasie szkoły podstawowej  po rocznym przygotowaniu.
Młodzież pragnąca przyjąć sakrament bierzmowania zgłasza się indywidualnie we wrześniu do kancelarii parafialnej w celu zapisania się na katechezy przygotowawcze. Jeżeli kandydat nie był ochrzczony
w naszej parafii, zobowiązany jest dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym jednego miesiąca,
od rozpoczęcia przygotowania, świadectwo chrztu (dokument można uzyskać tylko w parafii chrztu świętego).

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:
a) lekcję religii w szkole
b) katechezę parafialną

2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:
a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach gimnazjum

3. Przygotowanie w parafii obejmuje:
a) roczny cykl katechez
b) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią – odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii
c) do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn.  VIII klasie, która zdała egzamin z wiedzy religijnej
d) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:
– uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej
– udział w rekolekcjach (szkolnych)
– uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne
– regularne przystępowanie do sakramentu pokuty, 

4. W parafii NSJPJ w Jastrzębiu-Zdroju młodzież spotyka się co miesiąc na Mszy Św. w I piątek
o godz. 18.00, po której odbywa się spotkanie w grupach. Okazja do spowiedzi świętej o godz. 17:00.

Osoby dorosłe, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania, proszone są o osobisty kontakt
z ks. A. Bojdołem.

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved