„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Zamiar zawarcia małżeństwa i ustalenie terminu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące wcześniej, a następnie umówić się z duszpasterzem na spisanie protokołu przedślubnego.

Potrzebne dokumenty:
– dowód osobisty;
– dokument USC w trzech egzemplarzach zezwalający na zawarcie małżeństwa konkordatowego (ważny do 6 miesięcy);
– świadectwo chrztu z informacją o bierzmowaniu (ważne do 6 miesięcy);
świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej.

Narzeczeni powinni odwiedzić:
– Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego (czynną w naszej parafii w drugie i czwarte piątki miesiąca o godz. 18.15, W LIPCU NIECZYNNA);
odbyć dziesięciotygodniowy katechumenat przedmałżeński (jeżeli nie posiadają świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej).

Narzeczeni powinni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych, które odbywają się w naszej parafii w ramach projektu „Przed Nami Małżeństwo” lub w innej parafii wraz z dniem skupienia dla narzeczonych.

Kliknij w poniższy link, aby poznać:

Terminy spotkań

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż aktualne miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, potrzebują zaświadczenie od swojego ks. proboszcza zezwalające na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

Wystrój kościoła na uroczystość ślubną jest przygotowywany przez parafię i wymaga ustalenia w kancelarii, a oprawa muzyczna omówienia z organistką.