„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Zamiar zawarcia małżeństwa i ustalenie terminu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące wcześniej, a następnie umówić się z duszpasterzem na spisanie protokołu przedślubnego.

Potrzebne dokumenty:
– dowód osobisty;
– dokument USC w trzech egzemplarzach zezwalający na zawarcie małżeństwa konkordatowego (ważny do 6 miesięcy);
– świadectwo chrztu z informacją o bierzmowaniu (ważne do 6 miesięcy);
świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej.

Narzeczeni powinni odwiedzić:
– Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego (czynną w naszej parafii w drugie i czwarte piątki miesiąca o godz. 18.15, W LIPCU NIECZYNNA);
odbyć dziesięciotygodniowy katechumenat przedmałżeński (jeżeli nie posiadają świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej).

Narzeczeni powinni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych, które odbywają się w naszej parafii w ramach projektu „Przed Nami Małżeństwo” lub w innej parafii wraz z dniem skupienia dla narzeczonych. Nowatorski program kursu jest realizowany w ciągu dwóch dni na kilkugodzinnych spotkaniach, prowadzonych przez grupę nauczycieli różnych specjalności. Ich siła i atutem jest to, że sami żyją w małżeństwie i jako małżonkowie stają przed narzeczonymi, aby posiadaną wiedzę dodatkowo poprzeć swoim doświadczeniem.

Najbliższe kursy w ramach projektu „Przed Nami Małżeństwo” odbędą się w Jastrzębiu w terminach:

20-21.10.2018 oraz 18-19.05.2019 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

26-27.11.2019 oraz 02-03.2019 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

16-18.11.2018 oraz 15-17.03.2019 wyjazdowe kursy w Koniakowie

Aby zapisać się na kurs należy wejść na stronę, wybrać ośrodek, a następnie zarejestrować się, podając niezbędne dane.

Kurs prowadzony jest metodą konferencyjno-warsztatową. W ramach kursu będziecie uczestniczyli zarówno w wykładach jak i w ćwiczeniach. Otrzymacie teczki z mtareiałami oraz długopisy. Będziecie pracować w parach, wykonując ćwiczenia, rozwiązując zadania i prowadząc rozmowy ze sobą. Wszystko po to, abyście jeszcze lepiej się poznali i przygotowani do sakramentu małżeństwa.

Koszt kursu wynosi 150 zł od pary (Koniaków 350 zł). Kwota ta pokrywa koszty organizacji dwóch spotkań (sobota, niedziela) w tym sobotni obiad dla uczestników, napoje (kawa, herbata itd.) oraz słodkości (ciasto, ciastka). W Koniakowie cena obejmuje nocleg i wyżywienie.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż aktualne miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, potrzebują zaświadczenie od swojego ks. proboszcza zezwalające na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

Wystrój kościoła na uroczystość ślubną jest przygotowywany przez parafię i wymaga ustalenia w kancelarii, a oprawa muzyczna omówienia z organistką.