Lektorzy i animatorzy aktywnie angażują się w służbę liturgiczną i formację ministrantów. Troszczą się o piękno celebracji eucharystycznej i proklamacji słowa Bożego. Poprzez pracę nad sobą i młodszymi ministrantami powierzonymi ich opiece pomagają w głębszym przeżywaniu sakramentów i odkrywaniu ich roli i znaczenia w codziennym życiu.