Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa Legionu Maryi pochodzi od legionów rzymskich, gdyż ma być on „niepokonaną armią doprowadzającą wszystkich do Chrystusa i szerzącą królestwo Boże w świecie”.

Na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych w każdą środę o godz. 16.00 pod kierownictwem duchowym ks. Adama członkowie zachęcani są do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta. Uczestniczą także w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu – modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie działalności misyjnej wśród mieszkańców parafii. Legioniści odwiedzają chorych i samotnych w szpitalach, domach, domach opieki, rozważają Pismo Święte, adorują Najświętszy Sakrament, prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przede wszystkim jednak własnym przykładem i stylem życia przyprowadzają innych do Boga.