misyjne2Koło Misyjne „Promyki” działa od ponad dwudziestu lat. Obecnie należy do niego 15 dzieci. Kołem opiekuje się katechetka Bernadeta Magiera. Nasze zajęcia mają miejsce w każdy piątek o godz. 16.00 oprócz pierwszych piątków miesiąca, kiedy to sprawowana jest Msza św. szkolna i comiesięczna spowiedź. Nasze spotkania zawsze rozpoczynamy modlitwą i hymnem „Wiele jest serc”. Często sięgamy do słowa Bożego, ale jest też czas na zabawę.

W ubiegłych latach przygotowaliśmy jasełka, za które otrzymaliśmy II miejsce w przeglądzie miejskim. W Niedzielę Palmową rozprowadzamy baranki i zajączki, a cały dochód przekazujemy na misje w Zambii. Wszystkie dochody z akcji „Baranek dla Zambii” przesyłamy dla naszego czarnoskórego brata Sinaty i jego rodziny. Przygotowujemy oprawy nabożeństw i inscenizacje. W grudniu odwiedza nas Święty Mikołaj, do którego dołącza się ks. proboszcz. Zapraszamy naszych rodziców, bliskich i przyjaciół misji na spotkanie opłatkowe, podczas którego prezentujemy nasze inscenizacje, śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.

Naszym głównym celem jest nieść Ewangelię tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa, i pomagać potrzebującym. Pragniemy odpowiadać na słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, Mnieście uczynili”.