Jak uczył nas św. Jan Paweł II: „Najznakomitszą formą katechezy jest katecheza dorosłych”. Wiara ludzi dorosłych powinna być stale oświecana, wzmacniana i odnawiana. Dlatego w ramach takiej właśnie katechezy spotykamy się co dwa tygodnie w poniedziałki o godz. 16.30 w celu pogłębienia otrzymanej na chrzcie św. wiary i formowania właściwej chrześcijańskiej postawy. Uczymy się aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu Kościoła. Pod przewodnictwem kapłana pogłębiamy naszą wiarę religijną, czerpiąc inspiracje z Ewangelii i nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W ramach katechezy poruszamy nurtujące nas problemy życia codziennego, egzystencjalne, rodzinne, zawodowe i społeczne.

Poznawaliśmy dotąd relację i zależności między nauką i religią, wiarą i rozumem. Uczyliśmy się właściwego spojrzenia na Bożą Opatrzność i odkrywaliśmy specyfikę chrześcijańskiej modlitwy. Odszukiwaliśmy ślady Boga w świecie, zachwycając się pięknem i tajemnicą dzieła Stwórcy. Zaznajomiliśmy się z chrześcijańską interpretacją cnót Boskich, a także z poglądami wyznawców innych religii i odłamów chrześcijańskich odnoszących się do spojrzenia na rzeczywistość nieba, piekła i czyśćca. Zapoznaliśmy się również z elementami współczesnej kultury stanowiącymi swego rodzaju zagrożenia życia duchowego. Poruszaliśmy także problematykę ochrony życia w kontekście tak gorąco dyskutowanych kwestii, jak aborcja, eutanazja i zapłodnienie in vitro.

Spotkania urozmaicone są materiałami multimedialnymi, a nierzadko również pyszną kawą i herbatą.