sowa

Grupę Słowa Bożego tworzą osoby dorosłe włączające się w liturgię słowa w czasie Mszy św.

Spotykają się okazjonalnie, by uczyć się właściwie odczytywać i interpretować tekst Pisma Świętego.