Redakcja parafialnej gazetki „Głos Serca” korzysta ze specjalnie do tego celu przeznaczonego pomieszczenia na probostwie, aby w miłej atmosferze, sprzyjającej kreatywności i twórczemu myśleniu, tworzyć kolejne numery naszego pisma. Wszystkie zgromadzone w danym tygodniu materiały (teksty, zdjęcia) segregowane są w taki sposób, aby zmieściły się na odpowiedniej liczbie stron. Redaktor naczelny ks. Tomasz Farbotko dokonuje niezbędnej korekty (graficznej, językowej i interpunkcyjnej), aby gazetka charakteryzowała odpowiednią przejrzystością, estetyką i wartością treściową.

„Głos Serca” jest pismem parafialnym omawiającym aktualne wydarzenia z życia naszej wspólnoty. Są w nim zawarte nie tylko bieżące intencje mszalne i ogłoszenia parafialne, ale także relacje z wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym lokalnym środowisku oraz zapowiedzi przedsięwzięć i akcji duszpasterskich podejmowanych w naszym parafialnym kościele. W skład redakcji wchodzą: pani Joanna Ratomska, siostra Alberta oraz pan Mariusz Jany. Pani Joanna, matka trójki dzieci (ministranta i dwóch córek śpiewających w chórku parafialnym) jest małżonką naszego szafarza Komunii Świętej – pana Mariusza Ratomskiego. Przeprowadza rozmowy z jubilatami i osobami wielce zasłużonymi dla naszej wspólnoty parafialnej. Siostra Alberta, nasza kancelistka, boromeuszka, redaguje intencje mszalne. Pan Mariusz Jany natomiast, ojciec trójki dzieci (w tym dwóch ministrantów) zajmuje się drukowaniem naszego pisma.

Wszyscy redaktorzy wspólnymi siłami działają na rzecz dobra naszej parafii, starając się swoją pracę wypełniać sumiennie i rzetelnie. Rozprowadzaniem „Głosu Serca” zajmują się nasi ministranci. Wszelkie ewentualne nadwyżki z ofiar za gazetkę są bowiem przeznaczane na ministranckie rekolekcje, wycieczki i wyjazdy formacyjne.