• 2017 »
  • PRZYRZECZENIE 2 DUCHOWEJ ADOPCJI 2017