franciszkaski2Franciszkański Zakon Świeckich gromadzi ludzi świeckich pragnących naśladować założyciela – św. Franciszka z Asyżu. Jego początki sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii.

Franciszkański Zakon Świeckich jest społecznością duchową dla ludzi wszystkich stanów – mężczyzn i kobiet, stanu wolnego i małżeńskiego. Warunkiem przyjęcia do niego jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia. Zakon ma swoją Regułę, Konstytucję i Rytuał.

Zasadniczym celem formacji franciszkanów świeckich jest coraz pełniejsze odkrywanie własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną – nawrócenie, oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami, szerzenie w środowisku pracy i w domu pojęcia powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia, jak chociażby bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota, której członkowie nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w swoim środowisku cywilnym i zawodowym, wpływając na niego poprzez własne świadectwo. Zachęcał do tego św. Jan Paweł II: „Na mocy profesji franciszkańskiej jesteście wezwani do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie poprzez uważną wierność Kościołowi, ofiarując waszym duszpasterzom synowskie posłuszeństwo i współpracę”.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do naszej wspólnoty, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 w domu parafialnym.