CHRZEST

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15 lub w innym terminie poza Mszą św.
Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed niedzielą chrztu.

Potrzebne dokumenty:
– dowód osobisty jednego z rodziców
– akt urodzenia dziecka.

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 17.00.
Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane z parafii aktualnego zamieszkania, że są wierzący i praktykujący.

Wszystkie sytuacje nadzwyczajne rodzice omawiają z duszpasterzem.

Rodzicem chrzestnym może być każdy, kto:
– jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania i ukończył 16 lat
– przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie ma pełnić
– należy do Kościoła katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Nie mogą być chrzestnymi małżonkowie związani tylko cywilnie oraz osoby żyjące w związkach niesakramentalnych oraz w konkubinatach.


ROCZKI

Msza św. w pierwszą rocznicę chrztu św. jest odprawiana w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.15.

Dziecko roczne należy zgłosić w kancelarii parafialnej dwa tygodnie wcześniej, podając datę chrztu św.