Apostolat MB Patronki Dobrej Śmierci

Apostolat Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest grupą osób modlących się przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa o dobrą śmierć dla nas wszystkich.

W święto Matki Bożej Bolesnej (15.09),  sprawowana jest Msza św. za wszystkich żyjących, a w listopadzie – za wszystkich zmarłych członków apostolatu.

W  ustalone dni kwietnia, czerwca i listopda modlimy się na naszym cmentarzu parafialnym za wszystkich zmarłych. 

Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich chętnych, którzy chcieliby się włączyć w to modlitewne dzieło.

Kontakt: Zofia Legierska, ul. Wiśniowa.