Akcja Katolicka według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jako stowarzyszenie diecezjalne posiada osobowość prawną.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został utworzony w październiku 2004 r. Parafialnym asystentem Akcji Katolickiej jest ks. proboszcz Antoni Pudlik, a prezesem pan Jarosław Bilat. Spotkania wszystkich członków Akcji Katolickiej odbywają się raz na kwartał.

W ramach Akcji Katolickiej funkcjonują trzy grupy: oświatowo-informacyjna, turystyczno-sportowa i organizacyjno-gospodarcza.

Akcja Katolicka 3-4 razy do roku organizuje festyny parafialne, wyjazdy na spektakle teatralne i pielgrzymki, kolonie letnie dla dzieci, turnieje skata sportowego, a także podejmuje szereg inicjatyw związanych z życiem naszej parafialnej wspólnoty.