Akcja Katolicka według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jako stowarzyszenie diecezjalne posiada osobowość prawną. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został utworzony w październiku 2004 r.

W  latach 2004-2018 parafialnym asystentem Akcji Katolickiej był ks. proboszcz Antoni Pudlik, a prezesem pan Jarosław Bilat. Spotkania wszystkich członków Akcji Katolickiej odbywały się raz na kwartał.

W ramach Akcji Katolickiej funkcjonują trzy grupy: oświatowo-informacyjna, turystyczno-sportowa i organizacyjno-gospodarcza.

Akcja Katolicka 3-4 razy do roku organizowała festyny parafialne, wyjazdy na spektakle teatralne i pielgrzymki, kolonie letnie dla dzieci, turnieje skata sportowego, a także podejmuje szereg inicjatyw związanych z życiem naszej parafialnej wspólnoty.