Dziękujemy Zarządowi Legendii – Śląskiego Wesołego Miasteczka
za umożliwienie naszym ministrantom korzystania z atrakcji obiektu
na korzystnych warunkach cenowych.

ks. Tomasz Farbotko

Posted in KATEGORIA.